Struktura Biblioteki

Dyrekcja

 

Dyrektor

  • Starszy kustosz Jadwiga Krystyna Madziar

e-mail: dyrektor@mbp.siedlce.pl

 

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

  • Eugeniusz Kasjanowicz

e-mail: z-ca@mbp.siedlce.pl

 

 

Dział Administracyjno-Ekonomiczny i Kadr

 

Sekretariat, Oddział Kadr i Obsługi

specjalista d/s organizacyjno-administracyjnych: Agnieszka Strzałek

tel. 25 794 30 32

fax. 25 794 30 34

e-mail: biblioteka@mbp.siedlce.pl

e-mail: sekretariat@mbp.siedlce.pl

 

specjalista d/s pracowniczych: Bożena Nowak

tel./fax 25 794 30 32

e-mail: biuro@mbp.siedlce.pl

 

Oddział Księgowości

kierownik: główna księgowa Renata Ilińska

tel. 25 794 30 33

e-mail: ksiegowosc@mbp.siedlce.pl

 

 

Dział Gromadzenia, Opracowania i Katalogów

kierownik: starszy kustosz Ewa Górzyńska

tel. 25 794 30 32

e-mail: katalogi@mbp.siedlce.pl

 

 

Centrum Informacyjne Biblioteki (Informatorium)

kierownik: starszy kustosz Agnieszka Kanicka

tel. 25 794 30 31

e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

 

 

Centrum Obsługi Czytelników

kierownik: kustosz Katarzyna Hapunowicz

tel. 25 794 30 31

e-mail: coc@mbp.siedlce.pl

 

 

Czytelnia Główna

kierownik: starszy kustosz Anna Pawłowska

tel. 25 794 30 31

e-mail: czytelnia@mbp.siedlce.pl

 

 

Czytelnia Regionalna

kierownik: starszy kustosz Joanna Zielińska

tel. 25 794 30 31

e-mail: regionalna@mbp.siedlce.pl

 

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

kierownik: starszy bibliotekarz Barbara Grabowska-Hryciuk

tel. 25 794 30 31

e-mail: dzieci@mbp.siedlce.pl

 

 

Oddział Zbiorów Specjalnych

kierownik: kustosz Małgorzata Chromińska

tel. 25 794 30 31

e-mail: ozs@mbp.siedlce.pl

 

Specjalista d/s bibliograficznych 

starszy kustosz Andrzej Prządka

 

Specjalista d/s programowych oraz promocji książki i czytelnictwa

kustosz Magdalena Sutryk

tel. 25 794 30 32

e-mail: promocja@mbp.siedlce.pl

 

 

Specjalista d/s promocji książki i czytelnictwa

bibliotekarz Jarosław Kurzawa

tel. 25 794 30 32

e-mail: promocja@mbp.siedlce.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Pawluk

tel. 25 794 30 32

e-mail: odo@mbp.siedlce.pl

 

Specjalista ds. komputeryzacji

kustosz Marcin Jastrzębski

tel. 25 794 30 32

e-mail: informatyk@mbp.siedlce.pl

 

Instruktor powiatowy

kustosz Bożena Wielgosz

tel. 25 794 30 32

e-mail: instruktor@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 1

starszy kustosz Joanna Krzemińska

tel. 25 632 45 48

e-mail: f1@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 2

kierownik: kustosz Monika Ryś

tel. 25 633 77 77

e-mail: f2@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 3

kierownik: starszy kustosz Lidia Głuchowska

tel. 25 632 61 01

e-mail: f3@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 4

kierownik: kustosz Anna Trandziuk

tel. 25 633 05 57

e-mail: f4@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 5

bibliotekarz Martyna Głuchowska

tel. 25 632 59 37

e-mail: f5@mbp.siedlce.pl