Struktura Biblioteki

Dyrekcja

 

Dyrektor

  • Starszy kustosz Jadwiga Krystyna Madziar

tel. 25 632 25 29 wew. 22

e-mail: dyrektor@mbp.siedlce.pl

 

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

  • Eugeniusz Kasjanowicz

tel. 25 632 25 29 wew. 23

e-mail: z-ca@mbp.siedlce.pl

 

 

Dział Administracyjno-Ekonomiczny i Kadr

 

Sekretariat

tel./fax 25 632 25 29 wew. 13

e-mail: biblioteka@mbp.siedlce.pl

e-mail: sekretariat@mbp.siedlce.pl

 

Oddział Kadr i Obsługi

kierownik: Bożena Nowak

tel./fax 25 632 25 29 wew. 13

e-mail: biuro@mbp.siedlce.pl

 

Oddział Księgowości

kierownik: główna księgowa Renata Ilińska

tel. 25 632 25 29 wew. 17

tel. 25 632 33 34

e-mail: ksiegowosc@mbp.siedlce.pl

 

 

Dział Gromadzenia, Opracowania i Katalogów

kierownik: starszy kustosz Ewa Górzyńska

tel. 25 632 25 29 wew. 24

e-mail: katalogi@mbp.siedlce.pl

 

 

Centrum Informacyjne Biblioteki (Informatorium)

kierownik: starszy kustosz Andrzej Prządka

tel. 25 632 29 19 wew. 11

e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

 

 

Centrum Obsługi Czytelników

kierownik: kustosz Katarzyna Hapunowicz

tel. 25 632 29 19 wew. 15

e-mail: coc@mbp.siedlce.pl

 

 

Czytelnia Główna

kierownik: starszy kustosz Alina Kosińska

tel. 25 632 29 19 wew. 27

e-mail: czytelnia@mbp.siedlce.pl

 

 

Czytelnia Regionalna

kierownik: starszy kustosz Joanna Zielińska

tel. 25 632 29 19 wew. 16

e-mail: regionalna@mbp.siedlce.pl

 

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

kierownik: starszy bibliotekarz Barbara Grabowska-Hryciuk

tel. 25 632 29 19 wew. 19

e-mail: dzieci@mbp.siedlce.pl

 

 

Oddział Zbiorów Specjalnych

kierownik: kustosz Małgorzata Chromińska

tel. 25 632 29 19 wew. 18

e-mail: ozs@mbp.siedlce.pl

 

 

Specjalista d/s programowych oraz promocji książki i czytelnictwa

kustosz Magdalena Sutryk

tel. 25 632 25 29 wew. 21

e-mail: promocja@mbp.siedlce.pl

 

 

Specjalista d/s promocji książki i czytelnictwa

bibliotekarz Jarosław Kurzawa

tel. 25 632 25 29 wew. 21

e-mail: promocja@mbp.siedlce.pl

 

 

Samodzielne stanowisko d/s komputeryzacji Biblioteki

kustosz Marcin Jastrzębski

tel. 25 632 25 29 wew. 26

e-mail: informatyk@mbp.siedlce.pl

 

 

Instruktor powiatowy

kustosz Bożena Wielgosz

tel. 25 632 25 29 wew. 26

e-mail: instruktor@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 1

starszy kustosz Joanna Krzemińska

tel. 25 632 45 48

e-mail: f1@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 2

kierownik: kustosz Monika Ryś

tel. 25 633 77 77

e-mail: f2@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 3

kierownik: starszy kustosz Lidia Głuchowska

tel. 25 632 61 01

e-mail: f3@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 4

kierownik: kustosz Anna Trandziuk

tel. 25 633 05 57

e-mail: f4@mbp.siedlce.pl

 

 

Filia Biblioteczna Nr 5

bibliotekarz Martyna Głuchowska

tel. 25 632 59 37

e-mail: f5@mbp.siedlce.pl