Ogłoszenia i komunikaty

 


 
 

 
 

 

Informacja o zmianie numerów telefonów kontaktowych

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach uprzejmie informuje, że
w związku ze zmianą centrali telefonicznej w Bibliotece Głównej, uległy zmianie numery telefonów kontaktowych:

informatorium: 25 794 30 31

sekretariat: 25 794 30 32

księgowość: 25 794 30 33

fax: 25 794 30 34

Dotychczasowe numery telefonów będą aktywne tylko do 31.07.2018 r.