Wydarzenia

Oferta edukacyjna MBP

 

Oferta edukacyjna

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach

 

 

Oferta skierowana jest do przedszkoli i szkół Miasta Siedlce, powiatu siedleckiego i regionu.

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży na lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne i wycieczki. Biblioteczne zajęcia dostosowane są do wieku i zainteresowań uczestników, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody pracy.

Zachęcamy przedszkola i szkoły do telefonicznego lub e-mailowego umawiania się na biblioteczne zajęcia.

 

Proponujemy następujące tematy:

 

Czytelnia Regionalna

tel. (25) 632 29 19 w. 16

e-mail: regionalna@mbp.siedlce.pl

 

 1. Miejska Biblioteka Publiczna wczoraj i dziś – wycieczka po Bibliotece Głównej połączona z krótką opowieścią o historii biblioteki, prezentacją bibliotecznych działów, usług, różnorodnych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów o Siedlcach i regionie.

 2. Siedlce – moja mała ojczyzna; dzieje Siedlec opowiedziane fotografią (prezentacja multimedialna).

 3. Najstarsze i najcenniejsze zbiory o Siedlcach i regionie - książki, broszury, dokumenty życia społecznego itp.

 4. Dawnych Siedlec czar – poznajemy dzieje Siedlec na podstawie zdjęć, pocztówek i dokumentów życia społecznego (prezentacja multimedialna).

 5. Dzieje Siedlec – ślady przeszłości we współczesnych Siedlcach (prezentacja multimedialna).

 6. Siedlce za czasów Aleksandry Ogińskiej (prezentacja multimedialna).

 7. Spacer po Aleksandrii (prezentacja multimedialna).

 

 

Czytelnia Główna

tel. (25) 632 29 19 w. 27

e-mail: czytalnia@mbp.siedlce.pl

 

 1. Biblioteka jako centrum informacji. Specyfikacja pracy Biblioteki i zasady korzystania z różnych zbiorów oraz usług bibliotecznych.

 2. Warsztat informacyjny Biblioteki. Prezentacja komputerowych baz danych. Bibliografia jako źródło informacji o piśmiennictwie.

 3. Poznajemy czasopisma gromadzone w Bibliotece (najstarsze, oprawne, współczesne). Czasopisma jako żródło wiedzy i informacji.

 

 

Centrum Informacyjne Biblioteki – Czytelnia Internetowa

tel. (25) 632 29 19 w. 11

e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

 

 1. Z katalogiem za pan brat” – zapoznanie z elektronicznym katalogiem MBP.

 2. Kto szuka ten znajduje” – metody poszukiwania informacji w bibliotece, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych.

 3. Poskromienie złośnicy” – czyli jak sporządzać poprawnie opisy bibliograficzne, bibliografię podmiotu i przedmiotu oraz przypisy.

 

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

tel. (25) 632 29 19 w. 19

e-mail: dzieci@mbp.siedlce.pl

 

 1. W bibliotece dla dzieci.

 2. Święto Niepodległości Polski; symbole narodowe.

 3. Znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy.

 4. W świecie wierszy Juliana Tuwima.

 5. Baśniowy świat Andersena.

 6. Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.

 7. Polskie zwyczaje wielkanocne.

 

 

Oddział Zbiorów Specjalnych

tel. (25) 632 29 19 w. 18

e-mail: ozs@mbp.siedlce.pl

 

 1. Prezentacje zbiorów specjalnych MBP:

- „książka mówiona” na płytach CD i kasetach magnetofonowych.

- muzyka na płytach CD i płytach analogowych

- CD-ROM-y edukacyjne

- książki, płyty CD i CD-ROM do nauki języków obcych

- filmy DVD (lektury szkolne, filmy edukacyjne i podróżnicze)

- książki z dziedziny sztuki (malarstwo, historia sztuki, architektura, rzeźba,
techniki sztuki, fotografia, teatr, film, muzyka).

 1. Audiobooki dla dzieci i młodzieży.

 

 

Filia Biblioteczna Nr 2

ul. Kaszubska 1

tel. 25 63 377 77

e-mail: f2@mbp.siedlce.pl

 

 1. Biblioteka i książka - przedszkolak w bibliotece.

 2. W świecie wierszy Juliana Tuwima.

 3. Znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy.

 4. Polskie Święto Niepodległości i jego dzieje.

 5. Symbole Świąt Bożego Narodzenia; tradycje i zwyczaje.

 6. Zwyczaje wielkanocne w Polsce

 

 

Filia Biblioteczna Nr 3

ul. Graniczna 9

tel. 25 63 261 01

e-mail: f3@mbp.siedlce.pl

 

 1. Budowa książki.

 2. Biblioteka i książka; przedszkolak w bibliotece.

 3. Polskie święto Niepodległości; symbole narodowe.

 4. Boże Narodzenie w Polsce; tradycje i zwyczaje.

 5. Polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne.

 

 

Filia Biblioteczna Nr 4

ul. Młynarska 19

tel. 25 63 305 57

e-mail: f4@mbp.siedlce.pl

 

 1. Szlakiem bajek i baśni, czyli spotkanie z literaturą.

 2. Książka – zabawka, gry i zabawy literackie”.

 3. Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.

 4. Polskie zwyczaje wielkanocne.

 5. Święto Niepodległości w Polsce; symbole narodowe.

 

 

Filia Biblioteczna Nr 5

ul. Stefana Okrzei 22

tel. 25 63 259 37

e-mail: f5@mbp.siedlce.pl

 

 1. Wiersze i wierszyki dla najmłodszych (prezentacja multimedialna).

 2. Cudowny świat bajek i baśni (prezentacja multimedialna).

 3. Legendy polskie (prezentacja multimedialna).

 4. Sylwetki sławnych Polaków (prezentacja multimedialna).

 5. Święto niepodległości Polski; symbole narodowe.

 6. Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce.

 7. Poznajemy polskie zwyczaje wielkanocne.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza do zwiedzania wystaw (z oprowadzaniem):

 1. Sienkiewicz-Siedlce-Żeromski”

 2. Żeromski, Siedlce i…róże”

 

 

Dział Promocji

tel. (25) 63 229 19 w. 21

e-mail: promocja@mbp.siedlce.pl