Wydarzenia

Konkurs fotograficzny pt. „Wolność Czytania” 

Czytasz w domu, bibliotece, autobusie, w samotności, z dziećmi, z kotem, stojąc, leżąc czy jakkolwiek inaczej? Kochasz książki tradycyjne, e- booki a może audiobooki? Lubisz robić zdjęcia? Poczuj artystyczną wolność, uwiecznij to i zdobądź nagrody.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Wolność Czytania”, który nawiązuje do Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Temat konkursu prowokuje do fotograficznej dyskusji na temat czytania i zaskoczenia odbiorców jego interpretacją. Zachęca do pokazania dowolności czytania wprost lub metaforycznie, szukając nowych nieoczywistych skojarzeń. Pobudza do spojrzenia na tę wydawałoby się normalną codzienną czynność w sposób nietuzinkowy z humorem, z zaskoczeniem lub powagą .

Zapraszamy do twórczego wykorzystania czasu i wzięcia udziału w konkursie.

Pula nagród wynosi 2500zł.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.mbp.siedlce.pl lub na Facebooku MBP.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 czerwca 2018 r. podczas wydarzenia artystycznego „Czytaj o Niepodległej”. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach a sponsorem głównym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Uczestnik zgłasza do konkursu jedno autorskie zdjęcie w formacie jpg. Zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

 4. Plik podpisany imieniem i nazwiskiem autora należy przesłać e-mailem na adres: promocja@mbp.siedlce.pl do 6 czerwca 2018 r. W treści e-maila należy podać imię, nazwisko adres i numer telefonu autora zdjęcia.

 5. Zdjęcie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 6. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do zdjęcia na rzecz organizatora oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęcia w materiałach promujących konkurs.

 7. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach. Dane przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatowi otrzymanie nagrody.

 8. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w punkcie 4 (szczególnie imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie https://www.facebook.com/biblioteka.siedlecka oraz na www.mbp.siedlce.pl

 9. W przypadku kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, konieczne jest dostarczenie oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych konkursu oraz odebrania nagrody.

 10. Zdjęcia oceniać będzie Jury, powołane przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Siedlcach.

 11. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach. Pula nagród wynosi 2500 zł.

 12. Jury decyduje o podziale nagród. Decyzja Jury jest ostateczna.

 13. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 czerwca 2018 r. podczas wydarzenia artystycznego „Czytaj o Niepodległej”. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach a sponsorem głównym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Protokół