Wydarzenia

Dzień z literaturą węgierską w Siedleckiej Książnicy

Z okazji wizyty w Siedlcach zastępcy ambasadora Węgier w Polsce - dr Pál Attila Illés, Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ogłosiła dzień 26 stycznia br. „Dniem z literaturą węgierską”. 
Uroczystego otwarcia wystawy literatury węgierskiej dokonali dr Pál Attila Illés – zastępca ambasadora Węgier w Polsce i Jadwiga Madziar – dyrektor MBP w Siedlcach. Na wystawie zaprezentowano literaturę węgierską dla dorosłych i dzieci, w tym klasykę i współczesną literaturę. Duży wybór stanowiły książki węgierskiego noblisty Imre Kertésza. 
Dopełnieniem wystawy była ekspozycja albumów i publikacji dot. węgierskiej sztuki, architektury i malarstwa. Nie zabrakło także węgierskiej muzyki. 
Gość z Węgier z dużym zainteresowaniem zwiedził Siedlecką Książnicę, a na zakończenie wizyty obdarował Bibliotekę książkami nt. historii Węgier.