Wydarzenia

Bibliografia Miasta Siedlce 2019

 

 

Ukazała się pierwsza

„Bibliografia Miasta Siedlce 2019”

 

24 marca 2021 roku w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach p.o. dyrektor Siedleckiej Książnicy Jadwiga Madziar zaprezentowała najnowsze wydawnictwo MBP i wręczyła Prezydentowi Siedlec Andrzejowi Sitnikowi - Bibliografię Miasta Siedlce 2019.

Niniejsza Bibliografia jest pierwszym opracowaniem dokumentującym piśmiennictwo dotyczące wyłącznie Miasta Siedlce. W latach 2001-2018 ukazywała się w ramach wydawnictwa Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego, liczącego osiemnaście roczników.

Bibliografia Miasta Siedlce jest źródłem wszechstronnej informacji o historii, nauce, kulturze, życiu społecznym, gospodarczym i politycznym miasta. Upowszechnia dorobek i osiągnięcia lokalnej społeczności. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – mieszkańców miasta, uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych, dziennikarzy, przedstawicieli samorządu oraz różnych instytucji i organizacji.

Bibliografia Miasta Siedlce to lokalna bibliografia przedmiotowa, uwzględniająca wydawnictwa zwarte, czasopisma lokalne i regionalne, naukowe i popularnonaukowe, dzienniki ogólnopolskie, dokumenty życia społecznego, materiały dźwiękowe, ikonograficzne i strony internetowe. Zgromadzony materiał informacyjny dotyczy dokumentów wydanych w 2019 roku. W publikacji wykorzystano schemat klasyfikacji systematycznej, stosowany w bibliografiach regionalnych, składający się z 16 podstawowych działów. Opisy bibliograficzne ponumerowano i uszeregowano w porządku alfabetycznym, uzupełniono adnotacjami informującymi o zawartości publikacji. Przydatnym uzupełnieniem Bibliografii są indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy, a także wykaz czasopism wykorzystanych w roczniku oraz kryptonimów.

Autorem niniejszego opracowania oraz wszystkich roczników Bibliografii jest historyk, bibliograf, starszy kustosz MBP w Siedlcach - Andrzej Prządka.

Co ważne, Bibliografia Miasta Siedlce 2019 zawiera dodatek poświęcony wydarzeniu roku 2019 – Jubileuszowi 100-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, ważnej instytucji na mapie kulturalnej miasta i regionu.

Publikacja jest dostępna w placówkach MBP w Siedlcach.