Historia

2021
 
 • Uruchomienie wrzutni bibliotecznej – urządzenia do całodobowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (książek, audiobooków, płyt CD)
 • Przystąpienie MBP do Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
2020
 
 • Pozbawienie MBP w Siedlcach funkcji powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego, po 19-tu latach wykonywania zadań powiatowych (decyzją Starosty Siedleckiego, w związku z uchwałą Rady Powiatu) 
 • Zawieszenie od 12.03.2020 r. do odwołania działalności MBP i filii dla Czytelników w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów)
 • Wznowienie działalności MBP i filii bibliotecznych dla Czytelników – 8 maja 2020 r. w Ogólnopolskim Dniu Bibliotekarza i Bibliotek – w nowym rygorze sanitarnym (zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 
 • Wznowienie działalności Czytelń MBP: Głównej, Regionalnej i Internetowej –  10 czerwca 2020 r., w rygorze sanitarnym (zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej)
 • Zamknięcie MBP w Siedlcach (z filiami) dla Czytelników od 7 do 29 listopada 2020r. w związku z drugą falą pandemii (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r.)
 • Uruchomienie usługi „Książka mówiona na telefon”, czyli bezpłatne dostarczanie książek do domu – osobom starszym (powyżej 70. roku życia), niewidomym, słabowidzącym, niepełnosprawnym ruchowo z Siedlec – w rygorze sanitarnym.
 • Wznowienie działalności MBP (z filiami) dla Czytelników – od 1 grudnia br., w rygorze sanitarnym, przy ograniczonej liczbie osób (1 osoba na 15m2)(na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r.)
 • Przystąpienie MBP do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Woj. Mazowieckiego z serwisem LEGIMI i zapewnienie czytelnikom bezpłatnego dostępu do 50 000 ebooków
2019
 
 • Wizyta w MBP zastępcy ambasadora Węgier w Polsce dr Pal Attila Illés; uroczyste otwarcie wystawy literatury węgierskiej
 • Powołanie Rady Programowej MBP w składzie: Bobryk Adam, Burta Małgorzata, Daniel Magdalena, Polak Monika Maria, Sosnowska Marta. Przewodniczącym Rady zostaje prof. Adam Bobryk
 • Uroczystość Jubileuszu 100-lecia Biblioteki

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował MBP Dyplomem za zasługi w upowszechnianiu kultury i promocji czytelnictwa

- Marszałek Województwa Mazowieckiego - Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego

- Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Medalem Bibliotheca Magna Perennisque za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa

 • Przygotowanie i prezentacja filmu „Z kart historii Biblioteki Miejskiej”.
 • Wydanie ekslibrisu z okazji 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach
 • Kontynuowanie bezpłatnych usług dla czytelników:

- dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA
- dostępu do e-książek i e-kursów językowych i specjalistycznych
- wypożyczalni Czytaków i cyfrowych książek mówionych (dla osób niewidomych i słabo widzących i seniorów)
- wypożyczalni książek mówionych na zamówienie telefoniczne (dla osób niewidomych i niesprawnych ruchowo z Siedlec)
- newslettera bibliotecznego

2018
 
 • Podpisanie czwartego porozumienia o współpracy z Zakładem Karnym w Siedlcach
 • Realizacja projektu edukacyjno-czytelniczego dla dzieci pt. „Czytam – wiem – jestem bezpieczny” wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach.
 • Kontynuowanie bezpłatnych usług dla czytelników:
  - dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA
  - dostępu do e-książek i e-kursów językowych
  - wypożyczalni Czytaków i cyfrowych książek mówionych (dla osób niewidomych i słabo widzących i seniorów)
  - wypożyczalni książek mówionych na zamówienie telefoniczne (dla osób niewidomych i niesprawnych ruchowo z Siedlec)
 • Wykonanie stylowego zadaszenia drzwi wejściowych do Biblioteki Głównej (od strony ulicy Esperanto)
2017
 
 • Wprowadzenie nowej usługi dla mieszkańców tj. Newslettera MBP w Siedlcach
 • Kontynuowanie bezpłatnych usług dla czytelników:
  - dostępu do e-książek na platformie IBUK Libra
  - pakietu e-kursów języków obcych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Zwiększenie dostępności do usługi bibliotecznej tj. Wypożyczalni odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” poprzez zakup dwóch nowych Czytaków
 • Kontynuowanie bezpłatnej usługi
  – wypożyczanie „książek mówionych” na zamówienie telefoniczne – dla osób niewidomych, słabo widzących i niesprawnych ruchowo z Siedlec
 • Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej z Komendą Miejską w Siedlcach przy realizacji projektu „Czytam-wiem-jestem bezpieczny”
 • Podpisanie trzeciego porozumienia o współpracy z Zakładem Karnym w Siedlcach
 • Remont bieżący pomieszczeń Filii Bibliotecznej nr 3 (malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia na ledowe; instalacja urządzenia klimatyzacyjnego)
 • Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego w Filii Bibliotecznej nr 4
2016
 
 • Uruchomienie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA w Czytelni Głównej MBP w Siedlcach
 • Rozszerzenie oferty usługowej dla osób niewidomych i słabo widzących poprzez wprowadzenie wypożyczania CZYTAKÓW i cyfrowych książek mówionych
 • Wprowadzenie nowej oferty e-booków dla Czytelników MBP
 • Rozszerzenie oferty usługowej MBP o bezpłatne e-kursy językowe i specjalistyczne (III edycja)
 • Podpisanie kolejnego porozumienia o współpracy z Zakładem Karnym w Siedlcach
 • Przystąpienie do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. H. Ruszczyca, dofinansowanego przez MKiDN.
 • Naprawa i malowanie elewacji budynku Filii Bibliotecznej nr 3
 • Remont bieżący pomieszczeń Filii Bibliotecznej nr 5 (malowanie ścian i sufitów, położenie gresowych płytek podłogowych, wymiana oświetlenia na ledowe, wykonanie wiatrołapu w korytarzu Filii)
2015
 
 • Powołanie Rady Programowej MBP w składzie: Magdalena Daniel, Marta Sosnowska, Adam Bobryk, Zbigniew Lisowski, Grzegorz Łatuszyński, Krzysztof Tchrzewski, Przewodniczącym Rady zostaje Krzysztof Tchórzewski
 • Wprowadzenie nowej usługi bibliotecznej – bezpłatnych e-kursów językowych i specjalistycznych dla Czytelników MBP (Funmedia)
 • Rozszerzenie oferty usługowej MBP o dostęp do e-booków na platformie IBUK Libra
 • Zawarcie porozumienia o współpracy z Zakładem Karnym w Siedlcach, w ramach którego więźniowie naprawiają zniszczone książki ze zbiorów Książnicy   
 • Uzyskanie I miejsca w Plebiscycie Regionalnego Portalu Informacyjnego Podlasie24 i Katolickiego Radia Podlasie w kategorii Wydarzenie Kulturalne 2015 roku w Regionie; TOP REGIONU 2015 (statuetkę i dyplom) odebrała dyrektor MBP Jadwiga Madziar
2014
 
 • Kontynuowanie prac w zakresie projektu Kancelarii Prezydenta i Senatu RP „Archiwa Przełomu 1989-1991”
 • Wprowadzenie nowej usługi bibliotecznej – dostępu do e-booków na platformie książek elektronicznych IBUKLibra
 • Uruchomienie publicznych punktów dostępu do internetu PIAP w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce” (Filia nr 1, 2, 3, 5)
2013
 
 • Przystąpienie MBP do projektu Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP  ph „Archiwa Przełomu 1989-1991”
 • Wprowadzenie do oferty usługowej dla czytelników - e-mailowego
  przypomnienia o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych.
 • Dostosowanie strony internetowej MBP do potrzeb czytelników
  niedowidzących poprzez możliwość powiększania czcionki.
 • Zjazd Oddziałowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
  Przewodniczącą Zarządu Oddziału zostaje Małgorzata Chromińska
2012
 
 • Remont bieżący w Filiach Bibliotecznych przy ul. Młynarskiej 19 i Granicznej 9.
 • Wprowadzenie komputerowego wypożyczania zbiorów i elektronicznych Kart Bibliotecznych w Filii Bibliotecznej przy ul. Młynarskiej 19
 • Wprowadzenie komputerowego udostępniania zbiorów w Czytelniach: Głównej i Regionalnej
 • Uzyskanie I miejsca w plebiscycie miesięcznika "Kultura Siedlecka" na Kulturalne Wydarzenie Roku 2011, którym zostało otwarcie Biblioteki i odsłonięcie pomnika ławeczki Stefana Żeromskiego
 • Uruchomienie nowej strony internetowej Biblioteki (www.mbp.siedlce.pl)
 • Wprowadzenie nowej usługi bibliotecznej - przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych książek przez internet w Centrum Obsługi Czytelników MBP, ul. J. Piłsudskiego 5
 • Kontynuowanie prac w ramach projektu "Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej II"
2011
 
 • Zakończenie remontu kapitalnego i modernizacji zabytkowego budynku MBP przy ul. Piłsudskiego 5.
  Wyposażenie MBP w nowe meble biblioteczne, regały jezdne, sprzęt komputerowy.
 • Przeniesienie agend Biblioteki Głównej z lokalu zastępczego ul. Bema 22, Oddziału Zbiorów Specjalnych ul. Rynkowa 24 i administracji ul. 3 Maja 44 do wyremontowanej siedziby przy ul. Piłsudskiego 5.
 • Uroczyste otwarcie MBP oraz odsłonięcie pomnika ławeczki Stefana Żeromskiego – zwieńczeniem obchodów jubileuszu 90-lecia Biblioteki.
  Przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Karaś oraz Dyrektor MBP – Jadwiga Madziar.
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował MBP dyplomem za zasługi dla upowszechniania i rozwoju czytelnictwa.
 • Uruchomienie nowej usługi bibliotecznej - zamawianie książek przez internet (w systemie ALEPH) w Centrum Obsługi Czytelników MBP, ul. Piłsudskiego 5.
 • Wprowadzenie komputerowego wypożyczania zbiorów i elektronicznych Kart Bibliotecznych w Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9.
 • Kontynuowanie prac bibliotecznych w ramach unijnego projektu „Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej”.

Zbiory MBP liczą 323 186 jedn. inw.; liczba czytelników wynosi 15 950; wypożyczeń – 322 580; odwiedzin – 173 625.
 

2010
 
 • Remont kapitalny i modernizacja zabytkowego budynku MBP przy ul. J. Piłsudskiego 5.
 • Powołanie Rady Programowej MBP w składzie: Stefania Hęciak, Maria Pruszko, Marta Sosnowska, Adam Bobryk, Zbigniew Lisowski. Przewodniczącym Rady zostaje Adam Bobryk.
 • Wprowadzenie elektronicznych Kart Bibliotecznych i komputerowego wypożyczania zbiorów w Filii Bibliotecznej ul. Okrzei 22; Oddziale dla Dzieci i Młodzieży ul. Piłsudskiego 5 oraz Oddziale Zbiorów Specjalnych ul. Rynkowa 24.
 • Wykonanie nowej elewacji w budynku Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9.
2009
 
 • Inauguracja obchodów Jubileuszu 90 – lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
  W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Adam Bobryk, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM – Leszek Borkowski, Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki – Katarzyna Kozioł.
 • Wprowadzenie komputerowego wypożyczania zbiorów i elektronicznych Kart Bibliotecznych w Centrum Obsługi Czytelników MBP.
 • Uhonorowanie MBP w Siedlcach „Nagrodą im. Kierbedziów” w kategorii „działalność na rzecz społeczności lokalnej” podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Nagrodę odebrała Dyrektor MBP – Jadwiga Madziar.
 • Rozpoczęcie remontu kapitalnego zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach przy ul. J. Piłsudskiego 5.
 • Uruchomienie działalności Biblioteki w lokalu zastępczym przy ul. Bema 22.
 • Wprowadzenie komputerowego wypożyczania zbiorów i elektronicznych Kart Bibliotecznych w Filii Bibliotecznej przy ul. Kaszubskiej 1.
 • Wybór nowego logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, wyłonionego w ogólnopolskim konkursie spośród 129 projektów. Autorem zwycięskiego projektu został Jarosław Leśniewski z Międzyrzecza.
 • Podpisanie umowy z artystą rzeźbiarzem – Stanisławem Strzyżyńskim z Nałęczowa na wykonanie pomnika – ławeczki Stefana  Żeromskiego.
 • Zjazd Oddziałowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodniczącą Zarządu Oddziału zostaje Katarzyna Hapunowicz.

Zbiory MBP liczą 314 453 jedn. inw.; liczba czytelników wynosi 17 350; wypożyczeń – 494 005.

2008
 
 • Kontynuowanie prac w ramach unijnego projektu „Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej”. Udostępnienie katalogów bibliotecznych w internecie na stronie MBP (www.mbp.siedlce.pl)
 • Udostępnienie baz katalogowych bibliotek gminnych Powiatu Siedleckiego na stronie internetowej MBP (www.mbp.siedlce.pl).
 • Wymiana nawierzchni chodnikowej przed wejściem do zabytkowego budynku MBP, ul. J. Piłsudskiego 5 oraz wymiana okien w Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9.
2007
 
 • Remont bieżący pomieszczeń Wypożyczalni Głównej i Oddziału dla Dzieci i Młodzieży ze środków pozyskanych z MKiDN w ramach programu operacyjnego „Mecenat 2007”.
 • Utworzenie Centrum Obsługi Czytelników i wyposażenie go w nowoczesny sprzęt komputerowy i nowe meble biblioteczne.
  Uroczystego otwarcia Centrum Obsługi Czytelników dokonali: Dyrektor MBP w Siedlcach – Jadwiga Madziar i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce – Adam Bobryk.
 • Kontynuowanie prac w ramach „Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej”. Konwersja baz katalogowych z MAKa do ALEPHa.
 • Zastępcą dyrektora MBP w Siedlcach zostaje Eugeniusz Kasjanowicz.
2006
 
 • Remont bieżący pomieszczeń Czytelni Głównej i Regionalnej; adaptacja magazynu czasopism na Informatorium.
 • Utworzenie nowej bibliotecznej agendy – Centrum Informacyjnego Biblioteki (Informatorium) ze środków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Mecenat 2006”.
  Uroczystego otwarcia Centrum Informacyjnego Biblioteki dokonali: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski i Dyrektor MBP w Siedlcach – Jadwiga Madziar.
 • Kontynuowanie prac z zakresu digitalizacji zbiorów MBP w ramach programu MKiDN „Mecenat 2006”.
 • Rozpoczęcie prac nad tworzeniem bibliografii regionalnej w systemie ALEPH.
2005
 
 • Przystąpienie MBP do unijnego projektu „Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej” pilotowanego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną woj. mazowieckiego.
 • Powołanie Rady Programowej MBP w składzie: Stefania Hęciak, Maria Pruszko, Adam Bobryk, Zbigniew Lisowski, Kazimierz Seliga. Przewodniczącym Rady zostaje Adam Bobryk.
 • Remont bieżący w Filii Bibliotecznej przy ul. Młynarskiej 19; wydzielenie czytelni z 6 stanowiskami dla czytelników; wyposażenie placówki w nowe meble biblioteczne i szatnię.
 • Uruchomienie 3 Czytelni Internetowych (9 stanowisk) w ramach Ogólnopolskiego Programu Informatyzacji IKONKA w:
  - Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, ul. Piłsudskiego 5 (3 stanowiska)
  - Filii Bibliotecznej przy ul. Kaszubskiej 1 (3 stanowiska)
  - Filii Bibliotecznej przy ul. Młynarskiej 19 (3 stanowiska)
 • Zjazd Oddziałowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodniczącą Zarządu Oddziału zostaje Ewa Górzyńska, która pełni funkcję przewodniczącej do 2009 roku.
2004
 
 • Jubileusz 85 – lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Uhonorowanie MBP dyplomem Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury oraz Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa.
 • Uzyskanie III nagrody w ogólnopolskim konkursie na projekt i realizację „Tygodnia Bibliotek”.
 • Remont bieżący w oddziale Zbiorów Specjalnych MBP, ul. Rynkowa 24 (w tym m.in. malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej); wyposażenie placówki w nowe meble biblioteczne.
 • Kontynuowanie prac z zakresu digitalizacji zbiorów MBP.
 • Wprowadzenie nowej usługi bibliotecznej dla czytelników tj. zamawianie książek przez internet w Wypożyczalni Głównej MBP (w systemie MAK).
 • Uruchomienie 4 terminali dla czytelników do korzystania z baz katalogowych i internetu.
2003
 
 • Rozpoczęcie prac z zakresu digitalizacji zbiorów  – najstarszych, najcenniejszych książek i czasopism regionalnych.
 • Uruchomienie 2 stanowisk komputerowych dla czytelników do korzystania z internetu w Bibliotece przy ul. J. Piłsudskiego 5.
2002
 
 • Uruchomienie strony internetowej Biblioteki (www. biblioteka.idt.pl).
 • Remont bieżący Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9; wydzielenie wypożyczalni z wolnym dostępem do księgozbioru, czytelni oraz „kącika małego dziecka”.
 • Uruchomienie 2 stanowisk dla czytelników do korzystania z komputerowego katalogu w Bibliotece przy ul. J. Piłsudskiego 5.
 • Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przekształcenie Okręgu SBP w Oddział SBP w Siedlcach.
2001
 
 • Powierzenie MBP zadań biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Siedleckiego (uchwała Nr 152/327/2001).
 • Powołanie Rady Programowej MBP w składzie: Barbara Paszkiewicz, Maria Pruszko, Sławomir Kordaczuk, Zbigniew Lisowski, Andrzej Tokarski. Przewodniczącą Rady zostaje Maria Pruszko.
 • Utworzenie 2 stanowisk komputerowych dla czytelników do korzystania z baz katalogowych w Wypożyczalni i Czytelni Głównej, ul. Piłsudskiego 5.
 • Uroczystość 15 – lecia Grupy Poetyckiej Kanon.
2000
 
 • Podłączenie Biblioteki do internetu w systemie SDI; utworzenie stanowiska komputerowego dla czytelników z dostępem do internetu ze środków pozyskanych z Fundacji Batorego.
 • Przeniesienie Filii Bibliotecznej z ul. Góreckiego do nowej siedziby przy ul. Okrzei 22 (budynek Miejskiego Przedszkola nr 25). Wydzielenie wypożyczalni z wolnym dostępem do księgozbioru, czytelni oraz „kącika małego dziecka”.
 • Wprowadzenie komputerowego systemu udostępniania informacji prawnej Lex Polonica Prima.
1999
styczeń


 
 • Włączenie Biblioteki w struktury samorządowe Miasta Siedlce w wyniku reformy administracyjnej kraju.
 • Nadanie Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach (uchwała Rady Miasta Siedlce Nr VIII/102/99 z dnia 25 marca 1999 r.)
 • Jubileusz 80 - lecia MBP.Uhonorowanie Biblioteki dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i rozwoju czytelnictwa.

Księgozbiór MBP liczy 245 865 woluminów; liczba czytelników wynosi 192 83; wypożyczeń – 687 309 (MBP zajmuje I miejsce w rankingu bibliotek w powiatach woj. mazowieckiego wg wskaźników czytelnictwa).

1998
 
 • Remont bieżący zabytkowego budynku Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Piłsudskiego 5. Wygospodarowanie holu na potrzeby wystawiennicze i pomieszczeń na Czytelnię Regionalną.
 • Uruchomienie Czytelni Regionalnej WBP.
  Uroczystego otwarcia dokonali: Jadwiga Madziar – Dyrektor WBP i Ryszard Głowacz – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach.
 • Otwarcie Małej Galerii na potrzeby ekspozycyjne WBP.
 • Kontynuowanie automatyzacji WBP;
  włączenie WBP do ogólnopolskiej bazy danych „Biblioteki w RP”.
 • Wprowadzenie nowej formy wypożyczeń – książka „mówiona” na telefon dla osób niewidomych i niesprawnych  ruchowo z terenu Siedlec.
 • Objęcie patronatu nad Grupą Poetycką „Kanon”.
1997
 
 • Rozpoczęcie komputeryzacji WBP w Siedlcach.
 • Przeniesienie Filii Bibliotecznej z ul. Kurpiowskiej do nowej siedziby przy ul. Kaszubskiej 1 (z podjazdem dla osób niepełnosprawnych). Wydzielenie w placówce wypożyczalni, czytelni z 10 miejscami dla czytelników oraz zorganizowanie „kącika małego dziecka”.
 • Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodniczącą Zarządu oddziału zostaje Dyrektor WBP Jadwiga Madziar, która pełni funkcję przewodniczącej do 2005 roku.
1996
 
 • Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w drodze konkursu zostaje Jadwiga Madziar – starszy kustosz.
1993
 
 • Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
1992
  Księgozbiór WBP liczy 232 026 woluminów; liczba czytelników wynosi 16 485; wypożyczeń – 548 712.
1989
 
 • Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
1985
 
 • Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodniczącą Zarządu Okręgu zostaje Irena Langowska, która pełni funkcję przewodniczącej do 1997 roku.
1983
 
 • Otwarcie Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9.
1982
  Księgozbiór WBP liczy 130 903 woluminów; liczba czytelników wynosi 9 551; wypożyczeń – 203 385
1981
 
 • Przeniesienie Filii Bibliotecznej z ul. Młynarskiej 16 do nowej siedziby przy ul. Młynarskiej 19.
 • Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
1981 - 1996
 
 • Funkcję dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pełni Irena Langowska.
1979
 
 • Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
1978
 
 • Otwarcie Działu Zbiorów Specjalnych przy ul. 3 Maja 44.
1977
 
 • Zorganizowanie Filii Bibliotecznej przy ul. Młynarskiej 16.
1976
 
 • Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodniczącą Zarządu Okręgu zostaje Zofia Gorecka, która pełni funkcję przewodniczącej do 1985 roku.
1975 - 1981
 
 • Funkcję dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pełni Zofia Gorecka.
1975
 
 • Utworzenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach (z połączenia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej).
  Biblioteka Miejska traci imię S. Żeromskiego.
 • Zorganizowanie nowej agendy WBP – Działu Instrukcyjno-Metodycznego, pełniącego opiekę merytoryczną i szkoleniową nad 210 placówkami bibliotecznymi w woj. siedleckim.
1974
  Księgozbiór MBP liczy 81 530 woluminów; liczba czytelników wynosi 8 688; wypożyczeń – 134 847.
1972
 
 • Jubileusz 40 - lecia Koła Przyjaciół Biblioteki Miejskiej w Siedlcach.
1971
 
 • Powstanie Filii Bibliotecznej na Piaskach Zamiejskich, w 1972 r. przeniesionej na ul. Warszawską, w 1990 roku na ul. Kurpiowską.
1970
 
 • Podjęcie decyzji przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach o budowie Biblioteki przy ul. Wojskowej i Cmentarnej.
 • Objęcie funkcji kierownika MBP przez Tadeusza Kamińskiego
  (od 1976 do 1999r. wicedyrektora).
1969
 
 • Jubileusz 50-lecia Biblioteki Miejskiej z udziałem Moniki Żeromskiej, córki patrona Biblioteki.
  Wydanie okolicznościowego ekslibrisu.


Księgozbiór MBP liczy 65 001 woluminów; liczba czytelników wynosi 8154; wypożyczeń – 133 730.

1968
 
 • Przeniesienie Biblioteki Miejskiej z Ratusza do lokalu zastępczego w Domu Kultury przy ul. Pułaskiego 6 (ze względu na pękające stropy).
1966
 
 • Instalacja centralnego ogrzewania w Ratuszu i Bibliotece Miejskiej.
1964
 
 • Wizyta Moniki Żeromskiej w Siedlcach i Bibliotece; udział córki patrona w uroczystej akademii poświęconej 100. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego.
1963
 
 • Uruchomienie Filii Bibliotecznej przy ul. Góreckiego.
1960
listopad
 • Jubileusz 40 – lecia MBP. Nadanie Bibliotece imienia Stefana Żeromskiego, za zgodą Ministra Kultury i Sztuki z 12 XI 1960.
1959
  Księgozbiór MBP liczy 32 771 woluminów; liczba czytelników wynosi 5152; wypożyczeń – 85 321.
1953 - 1956
 
 • Zorganizowanie 13 punktów bibliotecznych na terenie Siedlec.
1953
 
 • Uruchomienie Oddziału dla Dzieci.
 • Otwarcie Filii Bibliotecznej przy ul. Partyzantów.
1952
 
 • Uruchomienie Czytelni Książek.
 • Otwarcie Filii Bibliotecznej przy ul. Topolowej.
1951
listopad
 • Przeniesienie Biblioteki do dawnej siedziby – odremontowanego Ratusza, gdzie MBP otrzymuje 5 pomieszczeń 480 m2).
1949
 
 • Księgozbiór Biblioteki Miejskiej liczy 11 932 woluminów; liczba czytelników wynosi 2433; wypożyczeń – 74 334.
1948
marzec
 • Rejestracja Biblioteki Miejskiej w Siedlcach mieszczącej się przy ul. Kościuszki nr 8, będącej własnością Zarządu Miasta Siedlce (Biblioteka została zapisana w rejestrze bibliotek pod Nr 1 - 4 marca 1948 w Siedlcach).
  Zbiory biblioteczne w dniu rejestracji: 7706 książek; liczba czytelników: 2000.
1946 - 1970
 
 • MBP kieruje Stanisława Waćkowska.
1944
lipiec
 • Pożar Ratusza i Biblioteki Miejskiej; placówka przestaje istnieć.
listopad
 • Ponowne uruchomienie Biblioteki w pomieszczeniach po dawnej aptece.
   
 • Zbiory biblioteczne pochodzące głównie ze zwrotów i darów wynoszą ok. 1 600 woluminów.
1941-1944
 
 • Biblioteka prowadzi działalność udostępniając polską książkę mieszkańcom miasta.
1940
 
 • Funkcję kierownika biblioteki pełni Władysława Jabłońska.
 • Zamknięcie placówki przez władze niemieckie w celu „oczyszczenia” księgozbioru.
 • Wznowienie działalności Biblioteki (po siedmiu miesiącach) dzięki staraniom bibliotekarzy, Koła Przyjaciół Biblioteki i społeczności lokalnej.
1939
wrzesień
 • Zniszczenie magazynu książek, głównie zabytkowych podczs bombardowania miasta. Przerwanie pracy placówki.
Księgozbiór MBP liczy 19 300 woluminów.
1936 - 1946
 
 • Funkcję kierownika Biblioteki pełni Władysława Jabłońska.
1932
 
 • Powstanie Koła Przyjaciół Biblioteki Miejskiej.
 • Rozpoczęcie prac nad tworzeniem katalogu bibliotecznego (według wzoru Poradni Bibliotecznej w Warszawie).
 • Apel kierownictwa MBP do instytucji i osób prywatnych o bezpłatne przekazywanie książek. Tą drogą Biblioteka pozyskała w latach 1933–1939 około 1000 książek.
1931
  Księgozbiór użytkowy MBP liczy 14 753 tomów, liczba wypożyczeń wynosi 63513.
1929 - 1936
 
 • Funkcję kierownika Biblioteki pełni Kazimiera Lipska.
1925
 
 • Otwarcie Czytelni Książek.
1919
sierpień
 • Uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starym Ratuszu - zwieńczeniem wysiłków Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Siedlcach, lokalnych władz i społeczeństwa.
   
 • Kierownikem biblioteki zostaje Maria Domańska.

  Księgozbiór zabytkowy i użytkowy Biblioteki liczy 11 000 tomów.