Książka na telefon


Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadzi usługę „Książka na telefon”, 
czyli bezpłatne dostarczanie książek do domu – osobom starszym (powyżej 70. roku życia),
niewidomym, słabowidzącym, niepełnosprawnym ruchowo z Siedlec. 

Jeśli chcesz skorzystać z usługi:
• zadzwoń do wybranego oddziału lub Filii i uzgodnij z bibliotekarzem tytuły zamawianych książek
(zamówienia przyjmujemy od wtorku do piątku w godzinach 11:00 – 16:00), 
• uzgodnij termin ich dostarczenia (książki dostarczamy w środy i czwartki w godzinach 9:00 – 15:00)
 
 
MBP w Siedlcach oferuje również bogaty zbiór „książek mówionych”, liczący ok. 6 tys. tytułów.
Oferta obejmuje: literaturę piękną polską i światową, biografie, reportaże i pamiętniki, literaturę religijną,
książki historyczne oraz poradniki medyczne i psychologiczne.
 
Zachęcamy także do wypożyczania książek drukowanych dużą czcionką.
Zapraszamy!!!