Książka na telefon


Książka mówiona na telefon

Na trudny czas pandemii Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach uruchamia usługę „Książka mówiona na telefon”, 
czyli bezpłatne dostarczanie książek mówionych do domu – osobom starszym (powyżej 70. roku życia), niewidomym, słabowidzącym, 
niepełnosprawnym ruchowo z Siedlec. 

Jeśli chcesz skorzystać z usługi:
• zadzwoń do Oddziału Zbiorów Specjalnych tel. 25 794 30 31 i uzgodnij z bibliotekarzem tytuły zamawianych książek
(zamówienia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00), 
• uzgodnij termin ich dostarczenia (książki dostarczamy w środy i czwartki w godzinach 8:00 – 16:00)
Usługa będzie realizowana w rygorze sanitarnym, z maksymalnym ograniczeniem kontaktów. 
Z usługi nie mogą skorzystać osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji.
MBP w Siedlcach oferuje bogaty zbiór „książek mówionych”, liczący 5 440 tytułów. Oferta obejmuje: literaturę piękną polską i światową,
biografie, reportaże i pamiętniki, literaturę religijną, książki historyczne oraz poradniki medyczne i psychologiczne.
Zachęcamy także do wypożyczania książek drukowanych dużą czcionką.

Zapraszamy!!!