Bibliografia

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach od 2001 roku opracowuje i wydaje „Bibliografię Siedlec i Powiatu Siedleckiego” , a od 2019 roku "Bibliografię Miasta Siedlce".

Bibliografia stanowi wszechstronny spis materiałów poświęconych wszystkim dziedzinom życia naszego miasta i regionu – historii, gospodarce, polityce, ochronie zdrowia, nauce, oświacie, kulturze, sztuce itp. Rejestruje książki i broszury, czasopisma lokalne i regionalne, dokumenty życia społecznego, zbiory elektroniczne, dokumenty graficzne, kartograficzne, materiały audiowizualne, strony internetowe oraz artykuły z prasy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej dotyczące regionu.

„Bibliografia Miasta Siedlce” jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów piśmiennictwa.


Bibliografia dostępna jest w dwóch bazach :

*Bibliografia Woj. Mazowieckiego 1999 – 2005

https://aleph.koszykowa.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=reg02

*Bibliografia Woj. Mazowieckiego 2006 -

https://aleph.koszykowa.pl/F?func=file&file_name=f...