Kontakt

Dane teleadresowe


Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

ul. Józefa Piłsudskiego 5
08-110 Siedlce

tel. 25 794 30 32
fax: 25 794 30 34
e-mail: sekretariat@mbp.siedlce.pl


Centrum Informacyjne Biblioteki (Informatorium)

ul. Józefa Piłsudskiego 5 (wejście od ulicy  Esperanto)
08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 31
e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl