Nagrody

Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności za zasługi w upowszechnianiu kultury i promocji czytelnictwa
(27 listopada 2019 r.)

Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego
(przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – 27 listopada 2019 r.)

Medal Bibliotheca Magna Perennisque za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa
(przyznany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – 27 listopada 2019 r.)
TOP REGIONU 2015

I miejsce w Plebiscycie Regionalnego Portalu Informacyjnego Podlasie24 i Katolickiego Radia Podlasie w kategorii - Wydarzenie Kulturalne 2015 w Regionie

Wydanie i premiera książki Antoniego Wintera „Siedlce 1918-1939”

Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie miesięcznika "Kultura Siedlecka" Kulturalne Wydarzenie Roku 2011(29 maja 2011)

Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Jubileuszu 90-lecia działalności. (kwiecień 2011)

Nagroda im. Kierbedziów w kategorii: "Działalność na rzecz społeczności lokalnej". (18 maja 2009)

Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Z Kartek Szelestem 2005 w kategorii "Najciekawsza Inicjatywa Promująca Czytelnictwo" oraz za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii "Najbardziej Zaczytanych Bibliotek Mazowsza". (2005)

Medal "W dowód uznania" za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. (4 listopada 2004)

Dyplom Ministra Kultury z okazji Jubileuszu 85-lecia działalności. (25 października 2004)

III Nagroda w ogólnopolskim konkursie "Na najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek"(21 września 2004)


Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i w rozwoju czytelnictwa. (17 grudnia 1999)

Dyplom honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. (maj 1989)