Academica


Siedlecka Książnica zaprasza do wypożyczalni ACADEMICA

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza do bezpłatnego korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni 
Publikacji Naukowych ACADEMICA. Ta innowacyjna wypożyczalnia udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej,
w tym współczesne książki i czasopisma ze wszystkich dziedzin wiedzy. Oferuje dostęp do 3 400 000 wydawnictw
naukowych – monografii, podręczników, skryptów, artykułów, a także całych numerów czasopism.
Aby zostać użytkownikiem systemu ACADEMICA wystarczy posiadać aktualną Kartę Biblioteczną Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Siedlcach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Czytelni Głównej MBP w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 5
(wejście od ul. Esperanto). Obowiązuje reżim sanitarny. 

Serdecznie zapraszamy!