Newsy

28 września 2023

IX Noc Bibliotek

Z okazji IX Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie autorskie Liliany Śnieg-Czaplewskiej autorki książki "Nina i Józef. Sceny z życia, które minęło."Wnikliwie napisana biografia opowiada historię życia wielkiej aktorki Niny Andrycz i jej męża Józefa Cyrankiewicza, wieloletniego premiera sprawującego ten urząd najdłużej w historii Polski. O ich małżeństwie krążyły legendy, ich ślub był sensacją, nigdy wcześniej nie było w Polsce takiego mariażu aktorki i polityka.Zapraszamy 7 października 2023 r., o godzinie 17.00 do Czytelni Głównej MBP (ul. J. Piłsudskiego 5, wejście od ul. Esperanto).Liliana Śnieg-Czaplewska - warszawianka z urodzenia i z głębi serca,  polonistka, dziennikarka współpracująca z wieloma czołowymi polskimi czasopismami, autorka kilkuset wywiadów oraz dwóch książek "Nina i Józef. Sceny z życia, które minęło."  i „Bex@. Korespondencja mailowa ze Zdzisławem Beksińskim”.

Czytaj więcej

11 września 2023

Promocja książki Witolda Oknińskiego "Leczyli nie tylko siedlczan"

7 września 2023 roku, w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyło się spotkanie autorskie wraz z promocją książki Witolda Oknińskiego pt. „Leczyli nie tylko siedlczan. Słownik biograficzny lekarzy XX wieku”. Na spotkanie tłumnie przybyli siedlczanie i goście spoza naszego miasta. Widownię zapełnili m.in. siedleccy lekarze, członkowie rodzin i potomkowie siedleckich medyków, których niespełna 200 biogramów stworzył i szczegółowo opisał Witold Okniński. Wydawcą słownika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach. To już druga nowość wydawnicza siedleckiej książnicy w tym roku. Parterem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Makowieckiego. „Leczyli nie tylko siedlczan” to wyjątkowa pozycja upamiętniająca piękną historię Siedlec i wybitne postaci lekarek i lekarzy pracujących w Siedlcach. Książka do nabycia w Bibliotece Głównej, wejście od ul. Esperanto. Koszt: 70zł #mazowszesercepolski #siedlcemiastoprzyjazne

Czytaj więcej

31 sierpnia 2023

Dni Bez Kar

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ogłasza Dni bez Kar, które będą trwały od 1 do 30 września 2023 roku. Książki i inne materiały biblioteczne wypożyczone i przetrzymane można zwrócić do końca września br. – bez konieczności zapłacenia regulaminowej kary. Zapraszamy do placówek MBP.

Czytaj więcej

23 sierpnia 2023

Narodowe Czytanie "Nad Niemnem"

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu, akcji promującej czytelnictwo, organizowanej przez Prezydenta RP od 2012 roku. Lekturą dwunastej edycji Narodowego Czytania jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Wydarzenie odbędzie się 9 września 2023 r. o godzinie 13.00 na skwerze przy ławeczce Żeromskiego przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy i zachęcamy do przyniesienia egzemplarzy „Nad Niemnem”, które można będzie przyozdobić pamiątkową pieczęcią.

Czytaj więcej

23 sierpnia 2023

Promocja książki Witolda Oknińskiego "Leczyli nie tylko siedlczan"

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ma zaszczyt poinformować, że jest wydawcą książki autorstwa Witolda Oknińskiego pt. „Leczyli nie tylko siedlczan. Słownik biograficzny siedleckich lekarzy XX w.". Spotkanie z autorem odbędzie się 7 września 2023 roku o godz. 18.00 w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Książka zawiera biogramy i dzieje blisko dwustu siedleckich lekarzy dzięki czemu stanowi obraz naszego miasta w kontekście funkcjonowania medycyny, rodzin lekarskich, rozmaitych powiązań rodzinnych i zawodowych lokalnej społeczności medycznej. Autor koncentruje się na lekarzach pracujących w Siedlcach w XX wieku. Przesłanką zaliczenia do grona siedleckich lekarzy przez Witolda Oknińskiego była dłuższa lub krótsza praktyka lekarska sprawowana w tym mieście, a nie Siedlce jako miejsce urodzenia. Ten kierunek zdecydowanie rozszerza perspektywę badań Autora, co czyni niniejszy słownik niezwykle interesującym dziełem. W książce ujęto także biogramy wybitnych lekarzy, profesorów medycyny i zarazem praktyków-klinicystów, którzy urodzili się w Siedlcach, ale ordynowali w Warszawie, nie zrywając kontaktów z miejscem urodzenia. Ogromnym walorem książki jest fakt, że jest ona w całości oparta na dogłębnej, szeroko przeprowadzonej kwerendzie, co w wysokim stopniu poszerza naszą wiedzę o Siedlcach. Źródła do których dotarł Autor przynoszą wiele nowych, nieznanych do tej pory, cennych informacji, dopowiedzeń i ustaleń, które wyjaśniają i dopełniają historię naszego miasta. Dzięki niezwykle dokładnej i dogłębnej analizie źródeł książka przedstawia dane pozwalające na ustalenie listy lekarzy praktykujących w Siedlcach w XIX i XX wieku. Wzbogacenie naszej wiedzy o tej ważnej grupie zawodowej jest niekwestionowaną zasługą badań autora. Wszak wiadomym jest, że lekarze cieszyli się od zawsze społecznym zaufaniem, wzbudzali szacunek, byli elitą intelektualną lokalnej społeczności, a ich praca była i jest niekwestionowanym dobrem bez którego człowiek nie może obejść się w życiu. W perspektywie utworzenia jesienią 2023 roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie w Siedlcach słownik Witolda Oknińskiego staje się doskonałym źródłem wiedzy dla przyszłych lekarzy o tradycjach i spuściźnie swoich znakomitych poprzedników. Książka stanowi zbiór biogramów, przedstawionych w kolejności alfabetycznej. Zaletą wydawnictwa jest zebranie rozproszonych dziejów osób w jednym miejscu. Siedlecka literatura regionalna nie miała w swojej historii podobnego dzieła. Trud Autora jest warty uwagi i śmiało można tą publikację określić mianem bezprecedensowej. Tworząca przemyślaną całość, bogato ilustrowana książka będzie stanowiła cenne źródło wiedzy o Siedlcach. Książkę dopełniają fotografie, także publikowane dla szerszej publiczności po raz pierwszy. Szczegółowo opracowany materiał ilustracyjny również doskonale uzupełni dotychczasową wiedzę. Informacje oraz fotografie zamieszczone w publikacji Autor pozyskał z wielu prestiżowych instytucji, np.: z Archiwum Państwowego w Siedlcach, zakładowego archiwum Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, archiwum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Niekwestionowanym wsparciem i bogatym źródłem szczegółowej wiedzy o siedleckich lekarzach były niezliczone rozmowy Autora z najbliższą rodziną i potomkami siedleckich lekarzy. Te rozmowy przyczyniły się również do pozyskania przez Autora dokumentów i pamiątkowych fotografii publikowanych w książce. Autor skrupulatnie przez trzy lata prowadził prace badawcze, wywiady i kwerendy zbierając rzetelny materiał do swojej książki. Dzięki publikacji Witolda Oknińskiego nabieramy przekonania, że lekarze pracujący w Siedlcach, na tle wydarzeń historycznych danej epoki stanowili grupę zawodową bezwzględnie wartą upamiętnienia. Witold Okniński – siedlczanin, regionalista, pasjonat historii naszego miasta, znawca siedleckiego sądownictwa i adwokatury. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach. Był prokuratorem, wiceprezydentem Siedlec, adwokatem i sędzią. Z racji swojej pracy zawodowej znaczna część jego publikacji poświęcona jest sądownictwu. M.in. wspólnie z Arkadiuszem Berezą napisał książkę "Sądownictwo Siedleckie. Tradycje i współczesność", a z Danutą Sowińską książkę "Sędziowie i prokuratorzy siedleckiego okręgu sądowego w latach 1917-1950". W 2015 roku wydał książkę pt. "Adwokaci siedleccy. O patronach, adwokatach przysięgłych, adwokatach i obrońcach sądowych", którą napisał wspólnie również z Arkadiuszem Berezą , tworząc tym samym uzupełnienie obrazu siedleckiego sądownictwa przedstawionego w swoich poprzednich publikacjach. W 2016 r. opracował redakcyjnie książkę Aleksandry Chrzanowskiej "Tęsknota za Siedlcami", a w 2017 roku "Dziennik" Haliny Berezy. W marcu 2018 r. ukazała się publikacja współautorstwa Witolda Oknińskiego i Lecha Krzyżanowskiego "Temida wyemancypowana". W 2010 r. uhonorowany "Aleksandrią" - nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce. W roku 2015 otrzymał medal "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości". Partnerem tego wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

Czytaj więcej

08 sierpnia 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Informacja o dotacji uzyskanej w 2023 roku Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach otrzymała znaczące dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 84 000 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa, kształtowanie postaw proczytelniczych, wzmacnianie roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  Priorytet 1 ma na celu zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych, uatrakcyjnienie, odnowienie i rozbudowę księgozbiorów bibliotek publicznych.Szczególny nacisk położony został na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów (ubytkowania), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu nasz księgozbiór powiększy się o nowości wydawnicze, które już niedługo będą mogły cieszyć wyobraźnię naszych Czytelników.

Czytaj więcej

02 sierpnia 2023

Fundacja "Krajowy Depozyt Biblioteczny"

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach podpisała umowę o współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych z Fundacją „Krajowy Depozyt Biblioteczny”.Jednym z głównych zadań Fundacji jest organizowanie i prowadzenie działalności bibliotecznej. Fundacja powołała unikatową w skali naszego kraju bibliotekę Krajowy Depozyt Biblioteczny, w ofercie której jest możliwość wypożyczania książek bez względu na lokalizację. Nadrzędnym zadaniem Systemu Zintegrowanych Katalogów Bibliotecznych było wykonanie wielowymiarowej integracji katalogów, w obszarze których operują krajowe biblioteki publiczne i oświatowe (np. Sowa, Prolib, itd.). Dzięki termu możliwe jest udostępnianie wybranych elementów zbiorów bibliotecznych wszystkich bibliotek każdemu zarejestrowanemu czytelnikowi Depozytu.Depozyt Biblioteczny wprowadził funkcjonalności:• dokonanie rezerwacji książki w bibliotece i jej zakończenie z poziomu aplikacji elektronicznej• wyświetlanie podstawowych informacji o wybranych tytułach książek• wyświetlanie informacji o dostępności wybranych tytułów książekUmożliwią one zarejestrowanym Czytelnikom:• przeglądanie książek na stronach Depozytu Bibliotecznego oraz Partnerów (np. MBP w Siedlcach)• wybór dostępnej książki po wcześniejszym uzyskaniu dostępu do karty bibliotecznej Depozytu• automatyczna rezerwacja lub wypożyczenie z poziomu aplikacji multimedialnej, a następnie zwrotyDzięki tej współpracy Siedlecka Książnica usprawnia dostęp do książek osobom mieszkającym w znacznej odległości od naszego miasta. Wypożyczona książka nie ulegnie zniszczeniu, bowiem Fundacja zajmie się jej konwersją do jej cyfrowego odpowiednika. Proces składa się z profesjonalnego skanowania książki w technologii OCR, korekty tekstu pod względem zgodności treści i konwersji do najpopularniejszych formatów. Tym samym wypożyczenie dotyczy tylko wersji cyfrowej książki. Zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny i korzystania z jej usług i zasobów depozytbiblioteczny.pl

Czytaj więcej

30 czerwca 2023

Porozumienie o współpracy partnerskiej z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach

30 czerwca 2023 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach Ewelina Raczyńska podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach mł. insp. Dariuszem Dudkiem w zakresie organizacji w MBP cyklu wakacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-12 lat pn. „Bezpieczne wakacje na bibliotecznej orbicie”. Terminy zajęć edukacyjnych z udziałem policjantów będą dostępne na Facebooku i Instagramie MBP oraz na stronie www.mbp.siedlce.pl.

Czytaj więcej

30 czerwca 2023

Bezpieczne wakacje na bibliotecznej orbicie

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach i Komenda Miejska Policji w Siedlcach wspólną inicjatywą świętują Rok Mikołaja Kopernika. Z tej okazji zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na zajęcia edukacyjno – czytelnicze pt. „Bezpieczne wakacje na bibliotecznej orbicie” zorganizowane z okazji 550. rocznicy urodzin wielkiego astronoma.  Terminy zajęć:  10.07.2023, godz. 10.00, Filia nr 3, ul. Graniczna 9  12.07.2023, godz. 10.30, Filia nr 5, ul. S. Okrzei 22  19.07.2023, godz. 10.30, Filia nr 5, ul. S. Okrzei 22  10.08.2023, godz. 10.00, Filia nr 3, ul. Graniczna 9  23.08.2023, godz. 10.00, Filia nr 2, ul. Kaszubska 1  25.08.2023, godz. 10.00, Filia nr 2, ul. Kaszubska 1  Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie obecności w wybranej filii lub oddziale.  Numery telefonów znajdą Państwo na stronie www.mbp.siedlce.pl

Czytaj więcej

30 czerwca 2023

Wakacje z książką w Aleksandrii

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach serdecznie zaprasza na plenerowe spotkania pt. „Wakacje z książką w Aleksandrii”. Spotkania będą organizowane w ramach realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Spotkania będą odbywać się na terenach zielonych za ogródkiem jordanowskim (placem zabaw) lub w altanie ogrodowej. W lipcu:3 lipca 2023 r., godz. 10.00, dzieci 6-12 lat, „W krainie wierszy Juliana Tuwima” 12 lipca 2023 r., godz. 10.00, dzieci 6-12 lat, „W świecie bajek i baśni” 6 lipca 2023 r., godz. 10.00, dorośli 20+, „Park Aleksandry Ogińskiej w literaturze i wspomnieniach” oraz w sierpniu: 3 sierpnia 2023 r., godz. 10.00, dzieci 6-12 lat, „W krainie wierszy Juliana Tuwima” 16 sierpnia 2023 r., godz. 10.00, dzieci 6-12 lat, „W świecie bajek i baśni” 24 sierpnia 2023r., godz. 10.00, dorośli 20+, „Park Aleksandry Ogińskiej w literaturze i wspomnieniach”.  Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadzi zapisy na ww. zajęcia w sekretariacie, nr tel. 25 794 30 32 #FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie #UEdlaNAS

Czytaj więcej