Rada programowa MBP w Siedlcach

prof. dr hab. Adam Bobryk - Przewodniczący Rady Programowej,

dr Małgorzata Burta - członek Rady Programowej

Aneta Krajewska - członek Rady Programowej

Monika Polak- członek Rady Programowej

Marta Sosnowska - członek Rady Programowej