Struktura

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach

Ewelina Raczyńska

e-mail: dyrektor@mbp.siedlce.pl


Dział Administracyjno-Ekonomiczny i Kadr

Sekretariat

specjalista d/s organizacyjnych: Ewa Standziak

tel. 25 794 30 32

fax 25 794 30 34

e-mail: sekretariat@mbp.siedlce.pl


Oddział Księgowości

Kierownik: Magdalena Korycińska Główna Księgowa

tel. 25 794 30 33

e-mail: ksiegowosc@mbp.siedlce.pl

specjalista d/s kadrowo-płacowych: Agnieszka Tchórzewska

tel. 25 794 30 32

e-mail: kadry@mbp.siedlce.pl

specjalista d/s administracyjnych: Agnieszka Strzałek

tel. 25 794 30 32

e-mail: biuro@mbp.siedlce.plDział Gromadzenia, Opracowania i Katalogów

kierownik: starszy kustosz Ewa Górzyńska

tel. 25 794 30 32

e-mail: katalogi@mbp.siedlce.pl


Informatorium

kierownik: starszy kustosz Agnieszka Kanicka

tel. 25 794 30 31

e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl


Centrum Obsługi Czytelników

kierownik: starszy kustosz Katarzyna Hapunowicz

tel. 25 794 30 31

e-mail: coc@mbp.siedlce.pl


Czytelnia Główna

starszy bibliotekarz Cezary Łaguń

tel. 25 794 30 31

e-mail: czytelnia@mbp.siedlce.pl


Czytelnia Regionalna

kierownik: starszy kustosz Joanna Zielińska

tel. 25 794 30 31

e-mail: regionalna@mbp.siedlce.pl


Oddział dla Dzieci i Młodzieży

kierownik: kustosz Barbara Grabowska-Hryciuk

tel. 25 794 30 31

e-mail: dzieci@mbp.siedlce.pl


Oddział Zbiorów Specjalnych

kustosz Ewa Trębicka

tel. 25 794 30 31

e-mail: ozs@mbp.siedlce.pl


Specjalista d/s bibliograficznych 

starszy kustosz Andrzej Prządka

e-mail: bibliografia@mbp.siedlce.pl


Specjalista d/s programowych oraz promocji książki i czytelnictwa

kustosz Magdalena Sutryk

tel. 25 794 30 32

e-mail: promocja@mbp.siedlce.pl


Specjalista d/s promocji książki i czytelnictwa

bibliotekarz Jarosław Kurzawa

tel. 25 794 30 32

e-mail: promocja@mbp.siedlce.pl


Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Pawluk

tel. 25 794 30 32

e-mail: odo@mbp.siedlce.pl


Specjalista ds. komputeryzacji

starszy kustosz Marcin Jastrzębski

tel. 25 794 30 32

e-mail: informatyk@mbp.siedlce.pl


Filia Biblioteczna Nr 1

ul. Kazimierza Hozera 2

starszy bibliotekarz: Martyna Głuchowska

tel. 25 794 30 36

e-mail: f1@mbp.siedlce.pl


Filia Biblioteczna Nr 2

ul. Kaszubska 1

kierownik: starszy kustosz Monika Ryś

tel. 25 794 30 37

e-mail: f2@mbp.siedlce.pl


Filia Biblioteczna Nr 3

ul. Graniczna 9

kierownik: starszy kustosz Lidia Głuchowska

tel. 25 794 30 38

e-mail: f3@mbp.siedlce.pl


Filia Biblioteczna Nr 4

ul. Młynarska 19

kierownik: kustosz Iwona Sierocka

tel. 25 63 305 57

e-mail: f4@mbp.siedlce.pl


Filia Biblioteczna Nr 5

ul. Stefana Okrzei 22

starszy bibliotekarz: Martyna Głuchowska

tel. 25 794 30 39

e-mail: f5@mbp.siedlce.pl