Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach od kilkudziesięciu lat gromadzi i udostępnia
materiały biblioteczne osobom niepełnosprawnym, głównie „książki mówione”,
czyli książki czytane przez znanych aktorów i profesjonalnych lektorów, nagrane na płytach CD
i kasetach magnetofonowych.
W 2023 roku MBP w Siedlcach oferowała 6 549 tytułów „książek mówionych” – audiobooków (13 528 jedn. inw.),
w tym 5 458 tytułów na płytach CD (o 516 więcej niż w roku 2022) oraz 1 091 na kasetach magnetofonowych.

Oferta obejmowała:

  • literaturę piękną polską i światową
  • biografie, reportaże i pamiętniki
  • literaturę religijną
  • książki historyczne
  • poradniki z różnych dziedzin wiedzy
  • literaturę dziecięco-młodzieżową (lektury szkolne, bajki, baśnie muzyczne, fantastykę,
    książki przygodowe i podróżnicze)

Dopełnieniem oferty było 229 tytułów książek drukowanych dużą czcionką (o 33 więcej niż w roku poprzednim),
a także bogate zbiory muzyczne od muzyki poważnej, relaksacyjnej, po rozrywkową, jazz i rock – na płytach CD,
płytach analogowych i kasetach magnetofonowych.
W roku 2023 czytelnicy niepełnosprawni – niewidomi i słabo widzący oraz z dysfunkcją słuchu otrzymali dostęp
do 445 880 tytułów książek elektronicznych na platformach cyfrowych: LEGIMI i EMPIK GO (dostęp do 286 900
e – booków i 158 980 audiobooków).

Oddział Zbiorów Specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej specjalizujący się w obsłudze osób niepełnosprawnych
prowadził działalność biblioteczną wypożyczając „książki mówione”.
W 2023 roku zarejestrowano 7 246 wypożyczeń audiobooków (o 388 więcej niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego).
Największym zainteresowaniem osób dorosłych z dysfunkcją wzroku cieszyły się „książki mówione” z literatury
pięknej polskiej i światowej - powieści obyczajowe, historyczne, podróżnicze, sensacyjne, kryminalne, fantastyczne,
a także książki popularnonaukowe - biografie, pamiętniki i wspomnienia, reportaże, poradniki medyczne,
psychologiczne itp.
Natomiast dzieci słabo widzące, autystyczne, czy z dysleksją najczęściej wypożyczały lektury szkolne oraz bajki,
baśnie, książki przygodowe, książki fantastyczne na płytach CD.
Część czytelników korzystała również z zasobu książek drukowanych dużą czcionką.

W 2023 roku Oddział Zbiorów Specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach prowadził usługę Wypożyczalnia
Czytaków oraz cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów
. W ramach tej
usługi MBP zapewniła czytelnikom bezpłatny dostęp do trzech Czytaków (2 Czytaki Plus i 1 Czytak NPN3) oraz pakietu
3 522 tytułów cyfrowych książek mówionych. W okresie sprawozdawczym Czytaki były wypożyczone 7 razy, a czytelnicy
skorzystali z 278 tytułów cyfrowej książki mówionej.
Należy podkreślić, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niepełnospawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. W 2023 roku Stowarzyszenie „Larix” w ramach projektów:
„Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku”,
„Zasłuchani w literaturze” i „Kulinarne podróże” przekazało Siedleckiej Książnicy 361 tytułów cyfrowych książek mówionych.

W 2023 roku MBP prowadziła nieodpłatną usługę – wypożyczanie książek mówionych na zamówienie telefoniczne -
dla osób niewidomych, niesprawnych ruchowo i seniorów z Siedlec (telefon 25 794 30 32). W ramach tej usługi
dostarczono czytelnikom niepełnosprawnym do domu 105 tytułów „książek mówionych”.

Ponadto czytelnicy mogli na miejscu, w Oddziale Zbiorów Specjalnych MBP słuchać audiobooków i muzyki,
korzystając ze stanowiska wyposażonego w odtwarzacz płyt CD i płyt analogowych. W 2023 roku udostępniono na
miejscu 301 zbiorów specjalnych (o 87 więcej niż w 2022 roku).

Należy podkreślić, że Oddział Zbiorów Specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach wyposażony jest
w cenne urządzenie – powiększalnik elektroniczny „My Reader”, który umożliwia osobom z dysfunkcją i znacznym
upośledzeniem wzroku szybki i samodzielny dostęp do lektury książek i czasopism w formie drukowanej.

W 2023 roku MBP w Siedlcach prowadziła także punkt biblioteczny „książki mówionej”, który funkcjonował
w Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami” ułatwiając w ten sposób czytelnikom niepełnosprawnym
dostęp do zbiorów specjalnych. W roku sprawozdawczym w punkcie „książki mówionej” zarejestrowano
30 czytelników oraz 123 wypożyczenia zbiorów specjalnych, głównie audiobooków.

Ważne miejsce w działaniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w 2023 roku zajmowała praca
kulturalno–edukacyjna, skierowana do osób niepełnosprawnych, w szczególności do dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Zbiorów Specjalnych wielokrotnie gościli młodych
czytelników ze Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 20, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Marii Grzegorzewskiej, Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas i Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej Caritas
Diecezji Siedleckiej. Uczniowie mogli zapoznać się ze zbiorami „książki mówionej”, słuchali audiobooków i muzyki
na różnych nośnikach. Podczas zajęć prezentowano książki napisane alfabetem Braille’a, a dzieci próbowały
odczytać tekst za pomocą dotyku. Uczniowie byli także uczestnikami lekcji bibliotecznych i zajęć czytelniczych,
w tym nt. „Czytam, słucham i oglądam, czyli jak zdobywać informacje”, „Dźwięki w bibliotece”, „W świecie baśni i bajek”,
a także cyklu spotkań plenerowych „Wakacje z książką w Aleksandrii”. Ponadto podopieczni Centrum Integracji
Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Siedlcach byli uczestnikami prezentacji
multimedialnych przygotowanych przez Czytelnię Regionalną nt. „Poznajemy dzieje naszego miasta”,
„Park Aleksandry Ogińskiej w literaturze i wspomnieniach”, „Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia”.

Należy także podkreślić, że strona internetowa MBP w Siedlcach (www.mbp.siedlce.pl) dostosowana jest
do potrzeb czytelników niepełnosprawnych, tj. spełnia standardy WCAG 2.0.