Siedlecka Biblioteka Cyfrowa

Pomysł utworzenia i realizacji pracowni digitalizacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach
pojawił się w MBP w Siedlcach wraz z objęciem stanowiska dyrektora przez Ewelinę Raczyńską
w maju 2021 roku. W trakcie rozmów dyrekcji z zespołem bibliotekarzy nt. kierunków rozwoju MBP w Siedlcach. 
Ze względu na wysokie koszty realizacji tego pomysłu podjęto próbę pozyskania pieniędzy z zewnątrz.
Opracowano koncepcję, opisano merytoryczne funkcjonowanie pracowni i policzono niezbędne koszty.
Tak opracowany projekt, poparty 40. podpisami mieszkańców Siedlec, został złożony do Budżetu Obywatelskiego
i poddany głosowaniu wiosną 2022 roku. 
Zdobyliśmy 8098 głosów co świadczyło o tym, że projekt jest potrzeby i warty wsparcia. Tym samym nasz
projekt znalazł się na 3 miejscu spośród wszystkich projektów skierowanych do głosowania w 2022 roku. W 2023 roku
MBP w Siedlcach otrzymała z Budżetu Obywatelskiego dotację celową na zakup wyposażenia do pracowni digitalizacji
w wysokości 250 000 zł.

Zakupiono:

- oprogramowanie dLibra 6.3 wraz z licencją oraz autoryzowanym szkoleniem dla użytkowników i autoryzowaną
   pomocą techniczną producenta
- serwer
- pamięć masową NAS
- router x 2
- switch 24 portowy x 2
- switch 8 portowy
- skaner OS C2  (Zeutschel) wraz z oprogramowaniem do obsługi skanera, z licencją.
- zestaw komputerowy z monitorem
- stół pod skaner wraz z fotelem biurowym
- zasilacz awaryjny UPS x 2
- drukarkę.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach stała się właścicielem niezbędnego sprzętu i oprogramowania
do utworzenia profesjonalnej pracowni digitalizacji pn. Siedlecka Biblioteka Cyfrowa. W ten sposób otworzyły
się przed nami możliwości przystąpienia do konsorcjum bibliotek cyfrowych w Polsce.
Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe, obecnie prowadzimy działania reorganizacyjne zmierzające
do posadowienia i uruchomienia skanera.  Po przeszkoleniu zespołu pracowników oraz doborze kolekcji do
pilotażowej digitalizacji zbiorów bibliotecznych, opracujemy konspekt i harmonogram działalności SBC.
Na podstawie tych opracowań ruszymy z procesem digitalizacji.

Z radością możemy uznać rok 2023 za przełomowy, a kolejne lata za kroki milowe w modernizacji usług MBP w Siedlcach.