29 kwietnia 2021 roku podczas sesji Rady Miasta Siedlce odbyła się uroczystość uhonorowania Jadwigi Madziar, wieloletniej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach „SuperAleksandrią”, honorową nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce.
Prestiżową „SuperAleksandrię” wręczył laureatce Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

SuperAleksandria dla dyrektor MBP Jadwigi Krystyny Madziar