Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach otrzymała
dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 35 000 zł w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021 – 2025” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek
Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa.
Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach
lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.
Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych
poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, a w konsekwencji zwiększenie
oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Biblioteka Narodowa.