25 kwietnia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach otrzymała w darze 29 książek
dla dzieci w języku ukraińskim. Darczyńcą jest Pan Wasyl Tołoczko, radny z Berdyczowa
oraz mieszkańcy miasta partnerskiego w Ukrainie. Książki zostały przekazane na
ręce Eweliny Raczyńskiej Dyrektor MBP w Siedlcach przy udziale Prezydenta Miasta
Siedlce Andrzeja Sitnika. Pan Tołoczko podkreślił, że jest wdzięczny miastu za okazaną
pomoc osobom przybyłym z Ukrainy. Przekazując książki bibliotece chce podziękować
za okazane wsparcie. Ten piękny gest znacznie rozszerza ofertę literatury ukraińskiej
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie nasza biblioteka ma już 41 woluminów
w języku ukraińskim. Pan Wasyl Tołoczko zapewnia, że otrzymamy również książki
dla dorosłych. Trzymamy za słowo! Składamy serdeczne podziękowania darczyńcom,
a Czytelników zapraszamy do Biblioteki.