Od 11 kwietnia do 10 maja br. można oddać głos na nasz projekt pt. "Siedlecka Biblioteka Cyfrowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok - pozycja nr 40.

    Projekt zakłada utworzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach profesjonalnej pracowni digitalizacji, wyposażonej w wysokiej jakości, profesjonalny skaner oraz osprzęt komputerowy, który będzie służył procesowi digitalizacji zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów Czytelni Regionalnej. 

Proces polega na przetworzeniu informacji analogowych na cyfrowe, za pomocą profesjonalnego
i wyspecjalizowanego skanera. 
Efektem procesu digitalizacji będzie zwiększenie dostępu do zasobów bibliotecznych w formie dostępnej dla wszystkich użytkowników Internetu. 

Główną grupą odbiorców będą mieszkańcy miasta Siedlce, subregionu siedleckiego, a docelowo  wszyscy użytkownicy, bez ograniczeń terytorialnych. 

Digitalizacja zbiorów pozwala na odwzorowanie w formie cyfrowej analogowych zasobów, które ze względu na wiek
i materiał nie nadają się do udostępniania. 

Profesjonalna obróbka materiałów piśmienniczych poprzez skanowanie do plików o wysokiej rozdzielczości pozwoli na udostępnianie posiadanych zbiorów w szerokiej skali.

Głosować można w następujący sposób:
- wypełnić i zostawić kartę w Bibliotece Głównej w każdym Dziale lub w każdej Filii na terenie miasta Siedlce,
- pobrać kartę do głosowania wypełnić i dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Skwer Niepodległości 2 lub wypełnić na miejscu w Urzędzie Miasta Siedlce
- zagłosować za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta Siedlce klikając w poniższy link


UPRAWNIONYMI DO GŁOSOWANIA SĄ:

- WSZYSCY MIESZKAŃCY SIEDLEC BEZ WZGLĘDU CZY SĄ ZAMELDOWANI CZY NIE.
- UPRAWNIONE SĄ TAKŻE DZIECI W KAZDYM WIEKU W IMIENIU, KTÓRYCH GŁOS ODDAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE.

- OSOBY Z NADANYM PESELEM

Dziękujemy za oddane głosy!