Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na dwa spektakle teatralne
o tematyce ekologicznej pt. "Skrzydlaty Odlot" w wykonaniu Teatru Kultureska
z Krakowa.
Spektakle odbędą się w dniu 6 czerwca br. o godz. 10:00 i 12:00, w Sali
Widowiskowej Podlasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul.
Sienkiewicza 63.
Wydarzenie organizowane jest dla uczniów z klas I-III.
Udział w spektaklach jest bezpłatny.
Rekrutacja na spektakle jest zakończona.
Dziękujemy Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach za możliwość
zorganizowania naszych działań w obiekcie MOK w Siedlcach.

Spektakle teatralne pt. "Skrzydlaty odlot" w wyk. Teatru Kultureska są
realizowane w ramach projektu pn. "Miasto Siedlce dla czystego powietrza",
ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze
dla czystego powietrza 2022."

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka
#miejskabibliotekapublicznawsiedlcach #bibliotekasiedlce
#bibliotekadlaczystegopowietrza #siedlcedlaczystegopowietrza