Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na dwa spotkania autorskie
z Arturem Rogosiem i Małgorzatą Ogonowską, autorami książki pt. " Co zrobić
z tą chmurą smogu?"
Spotkania odbędą się w dniu 6 czerwca br. o godz. 10:00 i 12:00, w Saloniku
Literackim MBP w Siedlcach.
Wydarzenie organizowane jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Każdy uczestnik spotkania autorskiego otrzyma bezpłatnie książkę autorstwa
naszych gości.
Rekrutacja na spotkania jest zakończona.

Spotkania autorskie są realizowane w ramach projektu pn. "Miasto Siedlce dla
czystego powietrza", ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022."

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka
#miejskabibliotekapublicznawsiedlcach #bibliotekasiedlce
#bibliotekadlaczystegopowietrza #siedlcedlaczystegopowietrza