Informacja o dotacji uzyskanej w 2022 roku 


Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 35 000 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup  i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  Priorytet 1 zarządzany przez Bibliotekę Narodową ma na celu uatrakcyjnienie, odnowienie i rozbudowę księgozbiorów bibliotek publicznych.
Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów (ubytkowania), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. 
Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu nasz księgozbiór powiększy się o nowości wydawnicze, które już niedługo będą mogły cieszyć wyobraźnię naszych Czytelników.