Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na wernisaż wystawy z okazji jubileuszu 475-lecia Miasta Siedlce
pt. „Tyle słońca w całym mieście… siedlecka pocztówka sprzed lat”. Wystawa prezentuje wybrane pocztówki
przedstawiające Siedlce w lachach 60 i 70 tych pochodzące ze zbiorów czytelni Regionalnej MBP. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.