W dniu 27 października br. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach , o godz. 10:00 i o godz. 12:00 odbędą się dwa spotkania edukacyjno - informacyjne skierowane do uczniów szkół średnich oraz uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych z terenu miasta Siedlce.
Wykłady poprowadzą nauczyciele akademiccy z Uniwersytet Wrocławski, z Instytutu Klimatologii.
Tytuł wykładu brzmi "Czy wiesz czym oddychasz?".
Spotkanie ma dużą wartość merytoryczną i wpisuje się w wiele zagadnień naukowych na poziomie szkoły średniej.
Miasto Siedlce realizuje projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. "Miasto Siedlce dla czystego powietrza". W ramach tego projektu instytucje kultury, w tym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, organizują szereg działań kulturalnych o charakterze edukacyjno - informacyjnym.
Miejska Biblioteka Publiczna przyjmuje zgłoszenia klas i szkół telefonicznie 25 794 3032.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!