Z okazji XX Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach organizuje wystawę malarstwa siedlczanki
Irminy Boruty pt. „Fiołki i róże”. Irmina Boruta - malarka tworząca w technice olejnej i akwareli, trzykrotna
stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce, autorka wielu wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw
zbiorowych. 
Wernisaż wystawy odbędzie się 9 maja 2023 r. o godz. 18.00 Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego 5. Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta
Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika.