30 czerwca 2023 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach Ewelina Raczyńska podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach mł. insp. Dariuszem Dudkiem w zakresie organizacji w MBP cyklu wakacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-12 lat pn. „Bezpieczne wakacje na bibliotecznej orbicie”. Terminy zajęć edukacyjnych z udziałem policjantów będą dostępne na Facebooku i Instagramie MBP oraz na stronie www.mbp.siedlce.pl.