Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadzi sprzedaż książki
Piotra Ługowskiego "Siedlce w kręgu sztuki. Artyści i ich dzieła"

Zapraszamy do Informatorium MBP. Cena 50 zł.