Informacja o dotacji uzyskanej w 2023 roku


Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach otrzymała
znaczące dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 84 000 zł
w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021 – 2025” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1.
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 jest wsparcie,
promocja i rozwój czytelnictwa, kształtowanie postaw proczytelniczych, wzmacnianie roli
bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury
i wiedzy. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  Priorytet 1 ma na celu zwiększenie dostępu do
nowości wydawniczych, uatrakcyjnienie, odnowienie i rozbudowę księgozbiorów bibliotek publicznych.
Szczególny nacisk położony został na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów (ubytkowania),
a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
 
Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu nasz księgozbiór powiększy się o nowości wydawnicze,
które już niedługo będą mogły cieszyć wyobraźnię naszych Czytelników.