Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza dyrektorów i kierowników bibliotek oraz bibliotekarzy
na bezpłatne warsztaty z panem Romanem Wojciechowskim członkiem Rady Fundacji Krajowy Depozyt
Biblioteczny, które odbędzie się w dniu 29 listopada br., o godz. 10:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy drogą mailową na adres: sekretariat@mbp.siedlce.pl do 24 listopada br.


Program spotkania:

- prezentacja projektu Krajowy Depozyt Biblioteczny;
- prezentacja i warsztaty z czytnikami książek;
- prezentacja programu Calibri i jego wykorzystanie w pracy bibliotekarza;
- prezentacja platformy Legimi.