Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na promocję książki pt. „Portret Wielkiej Damy.
Profesor Janina Gardzińska (1944-2022)”.
Publikację tworzą teksty napisane przez 30 różnych autorów poświęcone pamięci profesor Janiny Gardzińskiej -
pedagoga, polonistki pasjonującej się językoznawstwem, uwielbianej przez studentów wykładowczyni
szanowanej w środowisku uniwersyteckim.
Rozmowę z pomysłodawcą książki dr hab. Violettą Machnicką - polonistką, językoznawcą, poetką, autorką
i współredaktorką wielu opracowań naukowych poprowadzi Magdalena Sutryk.
Podczas wydarzenia będzie można zakupić promowaną książkę

7 lutego 2024 r., godz. 17.00, Czytelnia Główna MBP (wejście od ulicy Esperanto).