Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-literackim dla klas IV-VIII pt. „Lektura na plakacie”

Jest to druga edycja konkursu na plakat do filmowej lub teatralnej adaptacji lektury szkolnej.
Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach
i Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydenta Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
• dla uczniów klas IV-VI,
• dla uczniów klas VII-VIII.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
Plakat powinien tematycznie nawiązywać do treści obowiązkowej lektury szkolnej zamieszczonej
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.
Prace należy przesłać/dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2024 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna
08-110 Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i do wzięcia udziału!

Regulamin