Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie z Katariną Lavmel pomysłodawczynią
i redaktorką polsko-peruwiańskiej antologii pt. „Ulepione z gliny i słońca”/Hechas de barro y sol.

Antologię stanowią teksty 15 poetek z Polski i 15 z Peru prezentujące twórczość intelektualną twórczyń z obu
krajów oraz problem depresji, ważnej idei wspierania chorych i ich rodzin.

Spotkanie autorskie w formie prezentacji poezji połączone z modułem dialogu kultur  kobiet z Polski i Peru,
ukazuje wielość sposobów radzenia sobie z często trudną rzeczywistością (problemy w rodzinach, choroby,
problemy społeczne, uwarunkowania terytorialne) i wnosi dużo w zakresie świadomości kobiet z obu krajów,
ukazując podobieństwa, różnice i nowe perspektywy.

Zapraszamy na prezentację tej niecodziennej antologii, podkreślając społeczne, ekonomiczne i kulturowe
uwarunkowania oraz obecność kobiet w poetyckim rozwoju obu krajów.

Odmienność i zarazem oryginalność poezji współczesnych kobiet z Peru stanowi piękną i interesującą
składową projektu „Ulepione z gliny i słońca”/Hechas de barro y sol”, zredagowanej przez Katarinę Lavmel,
a wydanej przez Stowarzyszenie Polsko-Iberyjskie Arendi Cultural.

Spotkanie poprowadzi dr Barbara Stelingowska z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Uniwersytetu w Siedlcach

13 kwietnia 2024r., godz. 16.00, Czytelnia Głowna MBP (wejście od ulicy Esperanto)