Drodzy Czytelnicy i Użytkownicy, Informujemy, że wprowadziliśmy usługę płatności kartą płatniczą. 

Kartą możecie opłacić wszystkie usługi reprograficzne, zakup książek, karę za przetrzymanie lub zagubienie książki, itp. 

Usługa płatności kartą dostępna jest jedynie w Bibliotece Głównej, w Informatorium. 

Czytelnicy Filii bibliotecznych którzy opłacili swoje wierzytelności za pomocą karty płatniczej otrzymują potwierdzenie opłaty, na podstawie którego pracownik Filii anuluje wierzytelność. 

Zachęcamy do korzystania z naszych usług.