ul. Józefa Piłsudskiego 5 (wejście od ul. Esperanto)

08-110 Siedlce

tel. 25 794 30 31

e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

Zaprasza użytkowników :

wtorek, środa, czwartek, piątek           

godz. 10.00 – 18.00

sobota

godz. 09.00 – 16.00