Czytelnia Główna

ul. Józefa Piłsudskiego 5 (wejście od ul. Esperanto)
08-110 Siedlce


tel. 25  794 30 31

e-mail: czytelnia@mbp.siedlce.pl


Zaprasza użytkowników:

wtorek, środa, czwartek, piątek      

godz. 10.00 – 18.00

sobota

godz. 09.00 – 16.00


Oferuje:

 • zbiory - 25 000 woluminów książek 

udostępniane na miejscu, w tym:

 • encyklopedie ogólne i dziedzinowe,
 • leksykony i kompendia wiedzy,
 • słowniki językowe, dziedzinowe, biograficzne,
 • publikacje informacyjne,
 • bogaty wybór literatury prawniczej (polskie ustawy, wybór komentarzy i orzecznictwa),
 • podręczniki akademickie,
 • wydawnictwa obcojęzyczne np. Brockhaus - Encyklopaedie (24 t.), The New Encyclopedia Britannica; Micropaedia (12 t.), The New Encyclopedia; Macropaedia (17 t.), Encyclopedia Universalis (28 t.), Grand Larousse Universel (17 t.), Larousse Encyclopedie (8 t.),
 • herbarze,
 • wydawnictwa przedwojenne (w wyborze),
 • książki zdigitalizowane (z XIX wieku),
 • 130 tytułów czasopism bieżących polskich oraz czasopisma zagraniczne np. Stern, Time,  Le Monde Diplomatique, National Geographic,Niva, Russkij Kurier Warszawy, Vokrug Sveta,
 • 310 tytułów czasopism archiwalnych (5000 roczników)

oraz

 • elektroniczny katalog (dostępny przez Internet).

Czytelnia Główna prowadzi: wypożyczenia międzybiblioteczne,  przysposobienie czytelnicze dla uczniów i  studentów. Oferuje 32  miejsca dla czytelników.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie formularza