Informatorium

ul. Józefa Piłsudskiego 5 (wejście od ul. Esperanto)
08-110 Siedlce


tel. 25 794 30 31

e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl


Zaprasza użytkowników :

wtorek, środa, czwartek, piątek           

godz. 10.00 – 18.00

sobota

godz. 09.00 – 16.00


Centrum Informacyjne Biblioteki
prowadzi następującą działalność:

 • udziela informacji katalogowych w oparciu o własne katalogi komputerowe oraz katalogi elektroniczne innych bibliotek;
 • pomaga w korzystaniu z katalogów, baz elektronicznych, programów;
 • udziela informacji bibliograficznych i faktograficznych w oparciu o własne zbiory biblioteczne oraz elektroniczne bazy danych - własne oraz innych bibliotek i instytucji;
 • opracowuje zestawienia bibliograficzne w oparciu o bazy własne oraz innych bibliotek;
 • pomaga w wyszukiwaniu informacji z zasobów Internetu;
 • pomaga w korzystaniu z usług bibliotecznych, w tym zamawianiu książek przez Internet;
 • udziela informacji bibliotecznych i katalogowych przez telefon i Internet;
 • udostępnia własne bazy katalogowe i bibliograficzne w Internecie;
 • organizuje zajęcia z przysposobienia czytelniczego, lekcje biblioteczne, oprowadzanie wycieczek;
 • wykonuje usługi: kserograficzne, skanowania (odpłatnie, zgodnie z Regulaminem);
 • tworzy "Bibliografię Siedlec i Powiatu Siedleckiego", współtworzy "Bibliografię Województwa Mazowieckiego".

Informatorium prowadzi Czytelnię Internetową udostępniającą 17 terminali z bezpłatnym dostępem do Internetu.


Czytelnia Internetowa oferuje możliwość:

 • pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych  (Word, Excel, Access, Power Point);
 • korzystania z przeglądarki stron www; elektronicznych katalogów, baz danych na CD-ROMach, zbiorów zdigitalizowanych;
 • zapisywania wyników pracy na zewnętrznych nośnikach ( CD-ROM, pendrive);
 • wykonania płatnych wydruków, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim (zgodnie z Regulaminem).


Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie formularza