Oddział Zbiorów Specjalnych

ul. Józefa Piłsudskiego 5
08-110 Siedlce


tel. 25 794 30 31

e-mail: ozs@mbp.siedlce.pl


Zaprasza użytkowników :

wtorek, czwartek               

godz. 10.00 – 18.00

środa, piątek 

godz. 10.00 - 16.00

sobota

godz. 09.00 – 16.00Oferuje:

 • zbiory – ok. 38 000 jednostek inwentarzowych

udostępniane na zewnątrz:

 • z zakresu sztuki
  w tym: albumy i publikacje z historii i estetyki sztuki, architektury, malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosł artystycznych, muzyki, fotografii, sztuki filmowej i teatralnej,
 • wydawnictwa językowe
  w tym: słowniki, rozmówki językowe, podręczniki z płytami CD do nauki języków obcych,
 • wydawnictwa multimedialne na CD-ROMach
  w tym: multimedialne encyklopedie, słowniki, kompendia wiedzy, przewodniki, programy edukacyjne,
 •  książki "mówione" -  audiobooki (nagrane na płytach CD oraz kasetach magnetofonowych)
  w tym: literatura piękna polska i światowa, popularnonaukowa, biograficzna, religijna, historyczna, dziecięca i młodzieżowa,
 • płyty analogowe, płyty CD
  w tym: muzyka poważna, rozrywkowa, poezja śpiewana, baśnie muzyczne,
 • filmy na DVD,
  w tym: lektury szkolne, filmy edukacyjne,

oraz

 • elektroniczny katalog (dostępny przez Internet),
 • komputerowe wypożyczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne,
 • bezpłatną usługę – wypożyczanie „książek mówionych” na telefon (25 794 30 32) dla osób niewidomych i niesprawnych ruchowo z terenu Siedlec (zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Oddziału, książki dostarczamy pod wskazany adres w pierwszy czwartek miesiąca),
 • dostęp do „książek mówionych ” w punktach bibliotecznych zlokalizowanych w: Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami”, Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach.


Oddział prowadzi: lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze; przyjmuje wycieczki.


Oferuje: wolny dostęp do zbiorów z zakresu sztuki, a także audiobooków, płyt analogowych i CD oraz filmów; 3 stanowiska wyposażone w profesjonalny sprzęt do odtwarzania płyt, audiobooków, multimediów, a także  elektroniczny powiększalnik „My Reader” umożliwiający osobom z dysfunkcją wzroku szybki i samodzielny dostęp do lektury książek i czasopism w formie drukowanej.


Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie formularza