Filia Biblioteczna Nr 2

ul. Kaszubska 1
08-110 Siedlce


tel.:  25  794 30 37

e-mail: f2@mbp.siedlce.pl


Zaprasza użytkowników (w czasie pandemii) :

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  

godz. 10.00 – 18.00

piątek

godz. 09.00 - 16.00

przerwa na dezynfekcję pomieszczeń:

godz. 14.00  - 14.15


Oferuje:

 • zbiory – ok. 30 000 woluminów książek 

udostępniane na zewnątrz, w tym:

 • literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych (polską i światową),
 • literaturę popularnonaukową,
 • lektury szkolne,
 • książki edukacyjne dla dzieci,

udostępniane na miejscu, w tym:

 • encyklopedie,
 • kompendia wiedzy,
 • leksykony,
 • słowniki językowe,
 • czasopisma

oraz

 • elektroniczny katalog (dostępny przez Internet),
 • komputerowe wypożyczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne .

Filia nr 2 prowadzi: lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, zajęcia dla dzieci i młodzieży, przyjmuje wycieczki.


Oferuje: wolny dostęp do księgozbioru, czytelnię z 9 miejscami dla czytelników, „kącik małego dziecka”, czytelnię internetową z 3 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, oraz 2 stanowiska komputerowe do korzystania z katalogu elektronicznego. Biblioteka jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne (podjazd).


Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie formularza