Filia Biblioteczna Nr 5

ul. Stefana Okrzei 22
08-110 Siedlce


tel.:  25  794 30 39

e-mail: f5@mbp.siedlce.pl


Zaprasza użytkowników (w czasie pandemii) :

poniedziałek, piątek

  godz. 09.00 – 16.00

środa

  godz. 09.00 - 17.00

przerwa na dezynfekcję pomieszczeń:

godz. 14.00  - 14.15


Oferuje:

  • zbiory – ok. 7 500 woluminów książek 

udostępniane na zewnątrz, w tym:

  • literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych (polską i światową),
  • literaturę popularnonaukową,
  • lektury szkolne,
  • książki dla najmłodszych czytelników: książki - zabawki, książki edukacyjne,

udostępniane na miejscu, w tym:

  • encyklopedie, leksykony, kompendia wiedzy,
  • słowniki językowe,
  • czasopisma

oraz

  • elektroniczny katalog (dostępny przez Internet),
  • komputerowe wypożyczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne .


Filia prowadzi: zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla przedszkolaków, lekcje biblioteczne, konkursy, przyjmuje wycieczki.


Oferuje: wolny dostęp do księgozbioru, czytelnię, „kącik małego dziecka”,  2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu; współpracuje z Radą Dzielnicy Nowe Siedlce


Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie formularza